top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-02 Dạy Con Cháu Theo Chúa

Updated: May 2

 

Nghe Audio


Câu gốc: “Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi dân Chúa vào định cư trong Đất Hứa, Đức Chúa Trời đã dạy dỗ họ điều gì? Cha mẹ Cơ Đốc áp dụng những lời dạy này như thế nào?


Trước khi dân Chúa vào ở trong Đất Hứa, Đức Chúa Trời dặn dò họ phải ghi nhớ Lời Chúa và dạy dỗ cho con cháu mỗi ngày. Con cháu là niềm tự hào của cha mẹ nhưng đôi khi chúng ta “mất” con vì không dạy con theo Chúa. Dạy con là mục vụ khó nhất. Nhiều cha mẹ yêu Chúa, tài giỏi, giàu có nhưng con cháu hư hỏng. Ở đây, Chúa dạy cha mẹ phải có trách nhiệm dạy con để chúng giữ vững niềm tin trong Ngài. Muốn vậy, cha mẹ phải sống tin kính, phải làm gương trong việc ghi nhớ Lời Chúa trong lòng, trong trí, và làm theo Lời Chúa (câu 18). Cha mẹ không thể dạy con yêu Chúa nếu bản thân không yêu Chúa; không thể dạy con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ phượng Chúa v.v… nếu cha mẹ không làm gương! Hãy cho con cháu nhận biết rằng chúng ta yêu mến và coi trọng Lời Chúa như thể nào. Nói cách khác, cha mẹ chẳng những dạy con bằng lời nhưng cũng phải dạy con bằng chính đời sống mình.


Câu 19-20 Chúa dạy cha mẹ phải tận dụng thời gian, cơ hội để dạy con mọi lúc mọi nơi. Dùng thực tế đời sống của cha mẹ để dạy con về đức tin. Cha mẹ không thể dạy con yêu kính Chúa nếu ngày Chúa Nhật cha mẹ bỏ giờ thờ phượng để đi làm thêm, bắt con bỏ thờ phượng để đi học thêm! Cha mẹ phải đặt Chúa là ưu tiên trong đời sống. Cần tìm mọi cách để con cái ghi nhớ Lời Chúa và thực hành. Hãy tận dụng mọi cơ hội, đặc biệt là giờ gia đình lễ bái để cả nhà cùng nhau ghi nhớ Lời Chúa và sống theo Lời Chúa dạy. Đó cũng là cách hiệu quả nhất để chống lại cám dỗ và tội lỗi (Thi-thiên 119:11).


Gia đình hạnh phúc không phụ thuộc vào của cải, học thức, mà tùy thuộc vào sự vâng lời Chúa (câu 21). Một trong những thách thức cho các gia đình Ít-ra-ên khi vào sống trong Đất Hứa là nuôi dạy con cháu biết Lời Chúa và vâng giữ Lời Chúa dạy để không bị ảnh hưởng theo thói tục và sự thờ hình tượng của Dân Ngoại. Đây cũng là thách thức cho các gia đình Cơ Đốc. Ngày nay chúng ta đang sống giữa một xã hội với những quan niệm sống ngược với Lời Chúa dạy. Con cháu chúng ta không thể tránh khỏi việc sống với trường học, tiếp xúc với bạn bè, sử dụng các trang mạng xã hội…, vì vậy rất dễ bị ảnh hưởng thế gian. Trước thực trạng đó, cha mẹ cần giữ nếp sống tin kính, làm gương và dành thời gian dạy dỗ con cháu “đừng làm theo đời này” (Rô-ma 12:2), để phước hạnh của Chúa tuôn tràn trên gia đình mỗi chúng ta.


Bạn có quan tâm dạy con cháu Lời Chúa và sống yêu kính Chúa không?


Lạy Chúa, giữa một xã hội với những quan niệm sống ngược với Lời Chúa dạy, xin giúp con luôn vâng giữ Lời Chúa, sống làm gương, và dạy con cháu yêu kính Ngài để gia đình con luôn hạnh phúc.Ngài.


(c) 2024 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page