top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-10 Tình mẹ con


 Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu thấy mẹ mình, và một môn đệ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi! Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đệ rằng: Đó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đệ ấy rước người về nhà mình” (câu 26-27).


Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ của bà Ma-ri ra sao khi thấy con bị đóng đinh trên cây thập tự? Chúa Giê-xu đã nói với mẹ và với Sứ đồ Giăng điều gì? Bạn học được điều gì qua đời sống của bà Ma-ri và Chúa Giê-xu?


Hình ảnh bà Ma-ri đứng bên cạnh thập tự giá của Chúa Giê-xu bày tỏ một tình yêu vô biên của một người mẹ đối với con mình. Có nỗi đau nào hơn khi phải chứng kiến tận mắt con yêu dấu của mình bị đánh đập, sỉ nhục, và bị đóng đinh đau đớn trên thập tự giá mà không giúp đỡ được gì. Bà cũng chứng kiến bốn tên lính vô cảm bắt thăm chia nhau áo xống sau khi đóng đinh con mình. Dù chứng kiến cảnh đau thương tột cùng của con, lòng đau như cắt, nhưng bà không có hành động liều lĩnh nào để ngăn cản hay can thiệp vào con đường của Chúa và kế hoạch cứu rỗi của con mình.


Chúa Giê-xu giáng thế làm người, thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho con người, nhưng Ngài vẫn có trách nhiệm với đấng sinh thành và nuôi nấng mình. Trên thập tự giá, trong trạng thái nửa sống nửa chết, Chúa Giê-xu vẫn nhớ tới mẹ mình đang đứng đó. Ngài đã thều thào với mẹ, “Thưa bà, đó là con của bà,” và nói với người môn đệ Chúa yêu, “Này là mẹ của con” (câu 26-27 BTTHĐ). Sắp hoàn thành kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời trên đất, nhưng Chúa Giê-xu vẫn thể hiện lòng hiếu kính của Ngài. Chúa đã giao trách nhiệm chăm sóc mẹ cho môn đệ Chúa yêu và tin tưởng nhất. Và môn đệ Chúa yêu đã đem bà Ma-ri về nhà mình để phụng dưỡng.


Trong Ngày Hiền Mẫu hôm nay, là người mẹ, người cha, chúng ta hãy học theo gương bà Ma-ri đã hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời khi bà vâng lời Ngài, hoài thai và sinh Chúa Giê-xu trong lúc còn đồng trinh (Lu-ca 1:38), và cùng đồng hành với con trong bước đường Ngài thực hiện công tác cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Có lẽ nhiều bậc phụ huynh vì yêu con mà không dám dạy con sống ngay thẳng, chịu khổ, chịu thiệt vì Danh Chúa; hoặc có người từ chối giúp con, không dám cùng con chịu khổ để sống theo sự kêu gọi dấn thân phục vụ Chúa. Chúa Giê-xu chịu chết, nhưng Ngài cũng đã sống lại vinh quang. Chúa đã sống lại, nhờ đó những người yêu kính Chúa cũng sẽ có sự sống đời đời. Mão triều vinh quang cũng sẽ luôn dành cho những ai trung tín yêu kính Chúa trọn đời. Làm con cái, chúng ta phải học theo gương Chúa Giê-xu, phải sống có trách nhiệm với cha mẹ. Điều răn Chúa dạy: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12), và điều luật này không loại trừ bất cứ ai.


Bạn cầu xin Chúa điều gì và sẽ làm gì cho cha mẹ và cho con trong Ngày Hiền Mẫu hôm nay?


Tạ ơn Chúa là Đấng Cứu Chuộc, Đấng Toàn Năng, Đấng Thương Xót, và Đấng Thành Tín của con. Xin giúp con sống xứng đáng là người cha, người mẹ, người con Cơ Đốc.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


45 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page