top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-11 Vai trò của thầy tế lễ


 

Câu gốc: “Đại ý điều chúng ta mới nói đó, là chúng ta có một Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các từng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa dựng lên, không phải bởi một người nào” (câu 1-2).


Câu hỏi suy ngẫm: Điểm chính yếu thư Hê-bơ-rơ đề cập trong bảy chương sách đầu tiên là gì? Chúa Giê-xu đang thực hiện vai trò Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Ngài ra sao? Bài học này khích lệ bạn thế nào về tinh thần thờ phượng?


Trong khi các sách Tân Ước khác viết về Chúa Giê-xu trong vai trò là Đấng Cứu Thế, là Vua, là Đấng Trung Bảo, thì thư Hê-bơ-rơ lặp đi lặp lại rằng Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta. Đó là những gì trước giả lập luận suốt trong bảy chương sách đầu tiên và còn tiếp tục nhấn mạnh trong câu 1, “Đại ý điều chúng ta mới nói đó, là chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm.”


Điều tối quan trọng của mỗi người Do Thái là mong muốn làm thế nào để có thể đến gần Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài, và được Ngài chấp nhận. Nhưng đó là điều không đơn giản. Vấn đề là con người chúng ta quá bất toàn, quá tội lỗi trong khi Đức Chúa Trời lại vô cùng toàn hảo, vô cùng thánh khiết. Chính vì vậy, luật Môi-se đã đề ra những quy định hết sức nghiêm ngặt dành cho các thầy tế lễ khi họ đem lễ vật và sinh tế dâng lên cho Đức Chúa Trời, ai mới được phép đến gần Chúa, được đi vào đâu và khi nào thì được vào. Nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, “ngồi bên hữu ngai của Đấng tôn nghiêm trong các tầng trời.” Bên phải là vị trí cao trọng nhất, quyền lực nhất, và mật thiết nhất bên cạnh Đức Chúa Cha. Ở nơi đó, Chúa Giê-xu “làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật, bởi Chúa dựng lên, không phải bởi một người nào.” Đền tạm được dựng lên trong thời kỳ người Ít-ra-ên xuất hành khỏi Ai Cập để họ có thể kinh nghiệm Đức Chúa Trời ở cùng và đồng hành với họ về miền Đất Hứa. Nhưng đền tạm bởi tay con người làm ra sẽ bị hư nát, cũng như chức tế lễ do con người đảm nhận cũng còn nhiều thiếu sót. Duy Đức Chúa Giê-xu Christ, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm cao quý của chúng ta, mới có thể phục vụ cách trọn vẹn.


Có Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, chúng ta được bảo đảm chắc chắn rằng dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào cũng có thể đến gần Đức Chúa Trời và được Ngài chấp nhận. Dù được nhóm họp lại trong đền thờ khang trang hay trong một cơ sở thiếu tiện nghi, hoặc thậm chí nơi đó chưa có nhà thờ, còn bị ngăn cấm, bức hại…, thì nhờ Chúa Giê-xu, chúng ta vẫn có thể thờ phượng và thỏa vui trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời luôn luôn.


Có điều gì hoặc hoàn cảnh nào đang ngăn trở bạn ra mắt và thờ phượng Đức Chúa Trời không?


Nhìn lại cuộc đời bất toàn của mình, con tạ ơn Cha vì nhờ những gì Chúa Giê-xu đã làm, con được tự do ra mắt và thờ phượng Cha của hoàn vũ. Xin giúp con luôn nhớ điều này để hết lòng thờ phượng và vui thỏa trong sự hiện diện của Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page