top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-28 Người thánh của Chúa


 

Câu gốc: “Các ngươi sẽ làm người thánh của Ta, chớ nên ăn thịt chi bị thú rừng xé ở ngoài đồng; hãy liệng cho chó ăn” (câu 31).


Câu hỏi suy ngẫm: Người thánh của Chúa có nghĩa là gì? Tại sao Chúa cấm không ăn thịt bị thú rừng xé ở ngoài đồng? Bạn học gì về Chúa và về mối quan hệ giữa Ngài với người Ít-ra-ên? Bạn được đặc biệt nhắc nhở điều gì qua bài học này?


Trong câu cuối của chương 22, Chúa xác nhận dân Chúa “sẽ làm người thánh” của Ngài. Từ “Thánh” có nghĩa là biệt riêng ra cho một mục đích. Ít-ra-ên là dân tộc được chọn lựa, được biệt riêng ra thánh để phụng sự Đức Chúa Trời thánh khiết. Họ được gọi là con trưởng nam của Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:22), là một dân tộc thầy tế lễ (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6) nên dân Chúa cũng phải tuân giữ những luật lệ giống như luật dành cho thầy tế lễ theo dòng dõi A-rôn (câu 31b; Lê-vi Ký 22:8).


Tuyển dân không chỉ là người thánh của Chúa để sống thánh khiết trong phương diện đạo đức mà còn phải thánh khiết trong thân xác, cho nên dân Chúa không được ăn thịt súc vật đã bị thú rừng xé ngoài đồng, vì thịt ấy đã trở nên ô uế bởi những loài súc vật ăn xác chết và côn trùng. Bên cạnh đó, xác con vật đó không được lấy hết huyết ra đúng theo quy định của Chúa về việc cấm ăn huyết. Để người khác không bị cám dỗ ăn xác súc vật đã bị thú rừng xé, dân chúng phải ném thịt đó cho chó ăn (câu 31c). Ngày nay, chúng ta có thể hiểu rõ huyết là môi trường thích hợp cho các loại vi khuẩn phát triển. Thịt súc vật bị thú rừng cắn xé ngoài đồng có thể đã bị nhiễm khuẩn độc hại gây bệnh tật nguy hiểm cho con người.


Lời hứa của Chúa trong Ê-sai 1:19 dạy rằng: “Nếu các ngươi sẵn lòng vâng lời, sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất.” Đức Chúa Trời là Đấng tiếp trợ mọi nhu cầu của dân Ngài. Tuyển dân không cần thiết phải dùng thức ăn thừa của thú rừng đã bị nhiễm độc đó. Tạ ơn Chúa vì tình yêu và sự quan phòng, chăm sóc của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài ngày xưa cũng dành cho con dân Chúa ngày nay. “Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần, đặng ở nơi hành lang Chúa; Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa” (Thi Thiên 65:4).

Luật lệ của Chúa đem lại điều tốt nhất và ích lợi cho con dân Ngài. Tuyển dân của Chúa ngày xưa không có khái niệm về vi trùng, vi khuẩn nhưng ai làm theo mọi điều Chúa dạy là người khôn ngoan. Chúa kêu gọi con dân Ngài ngày nay phải sống thánh khiết trong mọi lãnh vực thể xác, tinh thần, và tâm linh. Con dân Chúa cũng cần ném bỏ những điều ô uế gây hại cho mình và có thể lây nhiễm cho người khác.


Bạn đang làm gì để giữ thân thể mình là đền thờ của Chúa được thánh khiết?


Cảm tạ Chúa đã biệt riêng con ra thánh cho Ngài. Cảm ơn Chúa đã ban cho luật lệ tốt lành và chăm sóc con thật chu đáo trong mọi lãnh vực! Con nguyện luôn chiêm ngưỡng Chúa thánh khiết, tin cậy và vâng lời Ngài để mỗi ngày càng được trở nên giống Cha trên trời của con càng hơn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page