top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-31 Lời tiên tri được ứng nghiệm


 Câu gốc: “Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh” (Công-vụ Các Sứ-đồ 1:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Biến cố Đức Thánh Linh giáng lâm được ghi lại như thế nào? Ông Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu đã nói trước về biến cố này như thế nào? Bạn được nhắc nhở và thúc giục điều gì khi kỷ niệm ngày Thánh Linh giáng lâm?


Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Lều Tạm là ba kỳ lễ trọng trong năm của người Do Thái. Lễ Ngũ Tuần được cử hành sau Lễ Vượt Qua 50 ngày, còn được gọi là Lễ Bảy Tuần (Phục-truyền Luật-lệ Ký 16:10), Lễ Mùa Gặt (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:16), hoặc Ngày Hoa Quả Đầu Mùa (Dân Số Ký 28:26). Trong ngày này, người Do Thái ở các nơi trên thế giới trở về Giê-ru-sa-lem dự lễ rất đông. Lễ Ngũ Tuần được ghi trong Công-vụ Các Sứ-đồ chương 2 là vào thời điểm ngày thứ năm mươi sau khi Chúa sống lại, tức mười ngày sau khi Chúa thăng thiên. Trong ngày đó, Đức Thánh Linh đã giáng lâm, các môn đệ được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các ngoại ngữ khác nhau giúp cho những người Do Thái cư ngụ tại các nước khác nghe và hiểu được sự cao trọng của Đức Chúa Trời bằng chính tiếng xứ mình. Sau đó, Sứ đồ Phi-e-rơ giảng một bài giảng khiến khoảng 3000 người tin Chúa và nhận Thánh Lễ Báp-tem, Hội Thánh bắt đầu khai sinh từ ngày ấy và phát triển không ngừng.


Sự kiện đặc biệt về Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ Tuần đã được ông Giăng Báp-tít nói tiên tri trong Ma-thi-ơ 3:11, “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.” Và mười ngày trước Lễ Ngũ Tuần, Chúa Giê-xu cũng đã nhắc lại trong Công-vụ Các Sứ-đồ 1:5, “Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các người sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.” Rồi Chúa cũng trao trọng trách cho môn đệ, “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ Các Sứ-đồ 1:8).


Kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại những lời tiên tri của ông Giăng Báp-tít và của Chúa Giê-xu về Đức Thánh Linh giáng lâm đều đã ứng nghiệm trọn vẹn trong ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên sau khi Chúa sống lại. Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn đang ngự trong lòng những người đã thật lòng tin Chúa. Ngài vẫn luôn ban quyền phép và cùng làm việc với chúng ta (Mác 16:20). Nhận biết những điều này, thúc giục chúng ta mạnh mẽ ra đi làm chứng về Chúa Giê-xu khắp nơi cho đến cùng trái đất.


Những lời tiên tri đã ứng nghiệm trọn vẹn có thúc giục lòng bạn ra đi làm chứng nhân cho Chúa không?


Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì từng sự kiện xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần đều ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri đã nói trước. Điều này thêm lòng tin của con nơi Lời Chúa. Xin cho con được thúc giục để đồng công với Đức Thánh Linh làm chứng về Chúa Giê-xu cho đến ngày Chúa trở lại.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


156 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page