top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

05-31 Người được Chúa chọn


 

Câu gốc: “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa chọn ai làm người lãnh đạo công việc xây dựng đền tạm? Nhờ đâu họ có thể hoàn thành nhiệm vụ Chúa ủy thác? Chúa chọn bạn vào công việc nào, Ngài đã ban cho bạn ân tứ gì và bạn thực hiện ra sao?


Chúng ta đã biết công việc xây dựng đền tạm được thực hiện bởi một đội ngũ công nhân khéo léo và chuyên nghiệp nhất trong con dân Ít-ra-ên (câu 10). Giữa vòng những người xuất sắc đó, Chúa chọn đích danh ông Bết-sa-lê-ên, con trai của ông U-ri, cháu của ông Hu-rơ trong chi phái Giu-đa, và ông Ô-hô-li-áp, con của ông A-hi-sa-mạc, trong chi phái Đan (câu 30-31) làm người chỉ huy cho cả đội xây dựng đền tạm.


Đức Giê-hô-va đã ban cho hai ông Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp “đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời,” sự khéo tay, khôn sáng và sự hiểu biết để làm mọi công việc. Họ có thể làm các công việc của người thợ kim hoàn, khắc và khảm các thứ ngọc, chạm gỗ thủ công mỹ nghệ, thêu, dệt chỉ màu tím, đỏ điều và đỏ sậm, dệt vải gai mịn, v.v… (câu 31-35). Chúa cũng ban cho hai ông ân tứ dạy nghề cho người khác. Với những khả năng và ân tứ Chúa ban cho, hai ông đào tạo được một đội ngũ làm việc càng chuyên nghiệp hơn nữa.


Ông Môi-se đã công bố giữa dân chúng về việc Chúa bổ nhiệm hai ông Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp trong vị trí chỉ huy công trình, xác nhận thẩm quyền quản lý của hai ông trên đội ngũ làm việc, hai ông sẽ phải chịu trách nhiệm của toàn đội về trọng trách xây dựng đền tạm. Thật vinh dự cho những ai được dự phần công việc đặc biệt trong Nhà của Chúa, chẳng những họ mà cha mẹ, ông bà của họ cũng được nêu tên. Khi Chúa chọn một người vào công việc cụ thể, Ngài gọi đích danh người ấy, ban cho năng lực, ân tứ, phương tiện và được Chúa huấn luyện hầu cho người đó có thể hoàn thành sứ mệnh Ngài giao phó cách tốt nhất. Người được Chúa gọi cần phải nhận thức rằng, mọi năng lực mình có được đều đến từ Chúa, vì thế, người đó không nên tự hào về chính mình hay kiêu ngạo đối với người khác. Nhưng người được Chúa gọi vào chức vụ càng cao lại càng phải khiêm nhường, tận tâm, và chu đáo trong công việc, đồng thời cũng càng phải có tinh thần trách nhiệm cao.


Ngày nay Chúa đã chọn, gọi đích danh mỗi chúng ta làm con của Ngài và ban cho chúng ta chức vụ thật cao quý làm đại sứ của Nước Trời. Noi gương hai ông Bết-sa-lê-ên và Ô-hô-li-áp, hãy trung tín bước đi với Chúa mỗi ngày, nhận năng lực từ nơi Chúa để làm muối của đất và ánh sáng của thế gian hầu qua chúng ta nhiều người biết Chúa.


Bạn có tận tâm rao truyền Danh Chúa với tinh thần trách nhiệm cao chưa?


Cảm tạ Chúa đã chọn con, ban cho con danh phận làm con của Ngài và ban Đức Thánh Linh ở với con luôn luôn. Xin cho con hết lòng phục vụ Chúa và rao truyền Tin Mừng của Ngài cho nhiều người.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page