top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-09 Mang lấy gánh nặng cho nhau


 

Câu gốc: “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là người có Đức Thánh Linh? Thế nào là lấy lòng mềm mại mà sửa người tình cờ phạm lỗi? Chúa dạy gì về trách nhiệm mang lấy gánh nặng cho nhau? “Gánh” trong câu 5 khác với “gánh” trong câu 2 ra sao? Bạn đã thực hành lời dạy của Chúa như thế nào?


Thư Ga-la-ti nhấn mạnh sự xưng công chính bởi đức tin chứ không do việc làm. Trong chương 5, Sứ đồ Phao-lô nêu sự tương phản giữa công việc của xác thịt với bông trái của Đức Thánh Linh và khuyên tín hữu “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16). Qua chương 6, ông áp dụng lẽ đạo này vào cuộc sống thực tế trong cộng đồng Hội Thánh.

Câu 1 nói về bổn phận giúp đỡ con cái Chúa đã phạm lỗi. Người giúp đỡ phải “có Đức Thánh Linh,” là người trưởng thành trong đức tin thể hiện qua nếp sống đầu phục Chúa. Người này tiếp cận với người phạm lỗi một cách khiêm nhu, như gương Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ (Giăng 13:13-15). “Sửa họ lại” theo nguyên ngữ là từ dùng trong y khoa để chỉnh hình xương gãy hay trật khớp, giúp trở lại bình thường, cũng vậy, mục đích của chúng ta là giúp người vô tình phạm lỗi lìa bỏ điều xấu, trở lại nếp sống tin kính. Lời Chúa cũng cảnh cáo hãy cẩn thận chính mình, vì không ai “miễn nhiễm” với tội lỗi, “ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12).


Câu 2 nói đến trách nhiệm chia sẻ gánh nặng cho nhau. Gánh nặng là những khó khăn, áp lực quá mức bình thường thuộc nhiều lãnh vực tinh thần, thể xác hoặc tâm linh. Ngoài việc cầu thay, chúng ta bày tỏ tình yêu thương qua những hành động phục vụ cụ thể như thăm viếng, an ủi, khích lệ, giúp đỡ tài chính v.v... Làm theo điều răn yêu thương Chúa Giê-xu dạy là làm trọn luật pháp của Ngài (Ma-thi-ơ 22:37-40).


Câu 3-5, Sứ đồ Phao-lô khuyến cáo đừng so sánh mình với người khác mà sinh ra tự phụ, nhưng hãy tự xét mình với Chúa. Vì mỗi người đều được Chúa giao phó công tác cùng trách nhiệm riêng phải gánh. Theo nguyên ngữ, “gánh” ở câu 2 là gánh nặng; còn “gánh” ở câu 5 là gánh nhẹ nhàng Chúa trao (Ma-thi-ơ 11:30). Trong đời sau, mỗi người đều phải khai trình trước tòa án Đấng Christ những công tác Chúa đã giao phó cho riêng mình, không so sánh với việc của người khác (II Cô-rinh-tô 5:10). Mỗi tín hữu phải chu toàn trách nhiệm Chúa giao, đồng thời chia sẻ gánh nặng với những con cái Chúa đang gặp khó khăn như những chi thể trong một thân quan tâm giúp đỡ lẫn nhau (I Cô-rinh-tô 12:25-26). Mang lấy gánh nặng cho nhau, nâng đỡ nhau trong đức tin và trong cuộc sống chính là cơ hội để chúng ta rèn luyện kỷ luật trong sự thông công, giúp con dân Chúa cùng nhận biết tình yêu của Chúa và mối tương giao thật với anh chị em trong đức tin.


Bạn có quan tâm mang lấy gánh nặng cho nhau trong Hội Thánh chưa?


Lạy Chúa Thánh Linh, xin giúp con năng lực và sự khôn ngoan để chu toàn nhiệm vụ Chúa giao phó, đồng thời có thể giúp ích cho những anh chị em khác lúc họ gặp khó khăn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

25 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page