top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-21 Tỉnh thức để giáng họa


 

Câu gốc: “Này, Ta sẽ tỉnh thức đặng xuống họa cho chúng nó mà không xuống phước; mọi người Giu-đa ở trong đất Ê-díp-tô sẽ đều bị vồ nuốt bởi gươm dao đói kém cho đến đã diệt hết” (câu 27).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước sự cứng lòng và ngoan cố của người Giu-đa, Tiên tri Giê-rê-mi đã nói gì với họ? Khi “Đức Giê-hô-va không chịu được nữa,” Ngài sẽ làm gì? Bài học Chúa luôn tỉnh thức để giáng họa cảnh tỉnh bạn điều gì?


Người Giu-đa đã bất tuân mệnh lệnh Chúa, quyết định đi theo ý riêng mình, đốt hương, làm lễ quán cho nữ vương trên trời, đó là những điều “hung ác” và “gớm ghiếc” trước mặt Chúa. Vì thế, Tiên tri Giê-rê-mi cho dân Chúa biết rằng Đức Giê-hô-va đã nhớ và đã ghi trong tâm trí Ngài những sự cứng lòng, ngoan cố, và tội lỗi tột cùng của chính họ cùng “tổ phụ, các vua, các quan trưởng mình, và dân trong đất.” Khi đến thời điểm “Đức Giê-hô-va không chịu được nữa” (câu 21-23), Ngài sẽ lấy Danh vĩ đại của Ngài mà thề rằng sẽ có sự hủy diệt hoàn toàn dành cho mọi người Giu-đa ở trong xứ Ai Cập, trừ một ít người sống sót để trở về quê hương. Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chúa sẽ tỉnh thức để giáng họa cho họ (câu 26-27). Dấu hiệu để biết chắc chắn những điều Đức Giê-hô-va phán sẽ ứng nghiệm là Ngài sẽ “…phó Pha-ra-ôn Hốp-ra, vua Ê-díp-tô, trong tay kẻ thù nó và kẻ đòi mạng nó, như đã phó Sê-đê-kia, vua Giu-đa, trong tay Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, là kẻ thù và đòi mạng Sê-đê-kia” (câu 30).


Người Giu-đa trú ngụ trong đất Ai Cập có vẻ như thật an lành, no đủ, và sung túc, chẳng thấy tai vạ gì nên họ tiếp tục thờ thần tượng gớm ghiếc và ung dung hưởng thụ. Họ không quan tâm đến những lời răn dạy của Chúa qua Tiên tri Giê-rê-mi và cũng không hề chú ý đến lời cảnh báo rằng lòng nhân từ, nhẫn nhục của Chúa có giới hạn. Đến một thời điểm Chúa “không chịu được nữa,” sự đoán phạt sẽ đến với họ. Khi đó, bài học Chúa luôn thức canh để giáng họa họ học được nhưng đã quá trễ!


Ngày nay, chúng ta nhận được rất nhiều lời hứa trong Kinh Thánh, đồng thời cũng không ít những lời cảnh báo. Nhiều người biết mình làm sai mà chẳng thấy sự đoán phạt nào cả nên cứ khinh lờn lời phán dạy của Chúa, đi nhà thờ nhưng vẫn cứ quyết định làm theo ý riêng mình, lại làm tôi cho ma-môn nữa. Những gì chúng ta đã làm, Đức Giê-hô-va đều “nhớ và khắc ghi trong tâm trí Ngài” (câu 21 BTTHĐ). Hãy coi chừng, nếu chúng ta cứ ngoan cố đi theo đường riêng của mình thì đến một thời điểm đoán phạt, chúng ta sẽ không còn cơ hội để ăn năn. Gương xấu của người Giu-đa cảnh tỉnh mỗi chúng ta, hãy luôn bước đi bởi đức tin, vâng phục trọn vẹn lời Chúa dạy, vì “Sa vào tay Đức Chúa Trời Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!” (Hê-bơ-rơ 10:31).


Có điều nào bạn cần ăn năn, thay đổi sau khi học bài học này? Bạn có quyết định gì với Chúa?


Lạy Chúa, xin cho con luôn ghi nhớ rằng Ngài đang tỉnh thức giữ mọi lời phán của Ngài để làm trọn hầu cho con luôn nương mình nơi sự thành tín của Ngài, và luôn cẩn thận gìn giữ đời sống để không phải nhận sự đoán phạt từ Chúa.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page