top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

06-30 Hương thánh dành riêng cho Chúa


 

Câu gốc: “Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị truất khỏi vòng dân sự” (câu 38).


Câu hỏi suy ngẫm: Hương thánh được chế tạo như thế nào và sử dụng ra sao? Bạn nghĩ gì khi Chúa nghiêm cấm việc bắt chước công thức chế tạo hương thánh để ngửi mùi thơm? Bài học hôm nay cho biết gì về Chúa và ý muốn của Ngài trên cuộc đời bạn?


Người Ít-ra-ên thích chế nhiều loại hương liệu để xông, ngửi mùi thơm. Nhưng Đức Chúa Trời muốn chế một loại hương đặc biệt dành riêng cho Ngài. Chúa đưa ra công thức chi tiết bao gồm: tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương cùng thanh nhũ hương, số lượng của mỗi loại bằng nhau và dùng phép hòa hương chế tạo ra một loại hương thơm có vị mặn, thuần chất và thánh khiết. Loại hương đặc biệt này chỉ dùng để đốt trên bàn thờ xông hương mỗi ngày vào buổi sáng sớm và chiều tối hầu tôn kính Đức Chúa Trời Chí Thánh (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:7). Trong ngày đại lễ chuộc tội, dâng hương đóng vai trò rất quan trọng, giữ cho thầy tế lễ thượng phẩm được toàn mạng khi ông vào Nơi Chí Thánh (Lê-vi Ký 16:12-13).


Cũng giống như dầu xức thánh, loại hương đặc biệt này “là một vật rất thánh,” dân Chúa phải tuyệt đối tôn trọng công thức chế tác hương và cách sử dụng dành riêng cho Chúa. Nếu một người pha chế hương để dâng lên Chúa mà không tuân thủ đúng công thức pha chế như Chúa đã chỉ dạy là phạm tội làm hương lạ, chắc chắn sẽ bị hình phạt nặng nề (Lê-vi Ký 10:1-2). Hoặc nếu ai trong vòng dân Chúa bắt chước pha chế hương theo công thức này để ngửi thì cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi cộng đồng dân Chúa (câu 38). Chúa có quá ích kỷ khi ban một công thức hòa hương đặc biệt chỉ để sử dụng riêng cho Ngài? Đúng ra chúng ta phải tự hỏi: Tại sao con người lại muốn sử dụng điều Chúa biệt riêng cho Ngài? Con người với trí hiểu giới hạn không thể hiểu tất cả chương trình hay ý định của Chúa. Chúng ta chỉ ghi nhớ rằng Chúa là Đấng tể trị, Ngài là chủ của mọi chế tác và Ngài hoàn toàn có quyền sử dụng những sản phẩm của Ngài theo cách Ngài muốn. Tuy nhiên, những gì Chúa quy định luôn đem lại ích lợi cho con dân Ngài. Một lần nữa câu chuyện sa ngã của loài người nhắc nhở chúng ta về vị trí của mình để tuyệt đối vâng giữ luật pháp Chúa đã quy định.


Mặt khác, khói hương bay lên là biểu tượng của lời cầu nguyện, cảm tạ ,và chúc tụng dâng lên Chúa. Mọi sự vinh quang, tôn quý phải được qui về Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta được thưởng thức muôn vàn hương thơm Chúa ban trong thiên nhiên. Hãy biết ơn Chúa và cẩn thận tra xét lòng mình, đừng bất tuân luật của Chúa hay tranh giành vinh quang của Ngài bằng cách này hoặc cách khác.


Bạn có kinh nghiệm phước hạnh khi trọn lòng vâng phục luật pháp của Chúa chưa?


Tạ ơn Chúa đã tạo ra biết bao mùi hương tuyệt diệu trong thiên nhiên cho con thưởng thức! Cầu xin Chúa cho con biết tưởng nhớ, kính sợ Chúa và nguyện đời sống vâng lời của con sẽ như thức hương có mùi thơm bay đến ngôi vinh hiển Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page