top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-02 Tình yêu được thể hiện


 Câu gốc: “Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình” (câu 27).


Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu thương được thể hiện như thế nào trong ẩn dụ Chúa Giê-xu kể cho thầy dạy luật? Chúa bảo ông phải làm gì? Bạn thể hiện tình yêu thương dành cho người khác ra sao?


Trong khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, các thầy dạy luật thường đặt những câu hỏi liên quan đến luật pháp hay thần học nhằm mục đích đưa Ngài vào tình huống khó xử. Vì Chúa biết hầu hết các thầy dạy luật biết rõ luật pháp nhưng lại không làm theo, nên trong nhiều trường hợp, Ngài dùng những ẩn dụ hay những hình ảnh minh họa để dạy dỗ và giúp họ phải suy nghĩ lại. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu đã dùng một ẩn dụ để bảo thầy dạy luật phải thực hành luật pháp “kính Chúa và yêu người,” là điều mà ông đã dùng để trả lời Chúa (câu 27-28).


Qua ẩn dụ Chúa kể, Ngài chỉ ra thái độ và cách sống của từng hạng người trong xã hội lúc bấy giờ. Khi thấy người bị cướp nằm dở sống dở chết bên đường, những vị chức sắc biết rõ điều răn, luật pháp của Chúa nhưng lại lẩn tránh việc giúp người gặp nạn và cũng không hề tỏ chút lòng thương xót với người này (câu 31-32). Trong khi đó, một người Sa-ma-ri xa lạ, là người ngoại bang bị người Do Thái khinh rẻ, lại “động lòng thương xót.” Người Sa-ma-ri không chỉ động lòng thương xót mà còn thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm thiết thực dành cho nạn nhân. Ông sẵn sàng hy sinh những điều mình có, cả thì giờ, tiền của, và công sức để giúp đỡ người gặp nạn cách tận tình, tới nơi tới chốn (câu 33-35). Rõ ràng hành động giúp đỡ của người Sa-ma-ri này xuất phát từ tấm lòng thương xót với một tình yêu vô điều kiện dành cho người đang ở trong hoàn cảnh cần giúp đỡ. Và Chúa Giê-xu đã kết luận với thầy dạy luật rằng: “Hãy đi, làm theo như vậy” (câu 37).


Các thầy tế lễ, người Lê-vi, và cả những thầy dạy luật là những người biết rõ luật pháp của Chúa nhưng chỉ hiểu biết trên lý thuyết mà thiếu thực hành trong việc thể hiện tình yêu đối với người khác. Ngày nay, nhiều Cơ Đốc nhân cũng nắm rõ Lời Chúa dạy là phải “yêu người lân cận như mình,” nhưng ít người thể hiện được tình yêu một cách cụ thể qua những hành động quan tâm, giúp đỡ người chung quanh. Là con cái Chúa, nhận được tình yêu, sự chăm sóc của Chúa mỗi ngày, chúng ta phải sống thể hiện tình yêu đối với chính Chúa và với người lân cận mình bằng những hành động cụ thể trong nếp sống của chúng ta. Qua đó, người khác có thể thấy tình yêu Chúa qua mỗi Cơ Đốc nhân. Đừng chỉ nói tình yêu bằng môi miệng, nhưng “Hãy đi, làm theo như vậy.”


Bạn có quan tâm và thể hiện tình yêu cụ thể với anh chị em đang có nhu cầu chưa?


Tạ ơn Chúa vì tình yêu của Ngài đã được bày tỏ qua ơn cứu chuộc Ngài dành cho con. Xin giúp con luôn biết sống thể hiện tình yêu bằng hành động cụ thể đối với người lân cận.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


34 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page