top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-13 Đức Chúa Trời bày tỏ


 

Câu gốc: “Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách.”


Câu hỏi suy ngẫm: Câu Kinh Thánh này mô tả Đức Chúa Trời như thế nào? Ngài bày tỏ với con người từ khi nào và như thế nào?


Ngoại trừ tên gọi rõ ràng của sách là “Thư gửi người Hê-bơ-rơ,” chúng ta không biết chính xác người viết, nhóm độc giả ban đầu cũng như thời điểm bức thư được viết. Tuy nhiên, khi dùng từ “chúng ta,” trước giả đang đồng nhất mình với độc giả về những nền tảng căn bản và sự hiểu biết phong phú về Đức Chúa Trời mà Cựu Ước đã bày tỏ cho người Do Thái.


Sách mở đầu với một từ ngữ chỉ về thời gian là “đời xưa.” Không rõ “xưa” là bao lâu, có lẽ là từ thuở “ban đầu” như sách Sáng Thế Ký hay Phúc Âm Giăng trình bày. Kinh Thánh cho thấy một sự thật rằng không phải đến khi Đức Chúa Trời cất tiếng phán với ông Áp-ra-ham ở xứ Cha-ran, hiện ra với ông Môi-se trong bụi gai cháy nơi hoang mạc, ban truyền luật pháp cho người Ít-ra-ên trên núi Si-na-i, hay đến lúc Đức Chúa Giê-xu Christ nhập thể làm người thì con người mới biết về Đức Chúa Trời. Ngài đã bày tỏ từ đời xưa.


Đức Chúa Trời được mô tả là Đấng phán dạy. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ sẽ thế nào nếu Chúa không lên tiếng hay chưa? Nếu Chúa không bày tỏ chính Ngài, chúng ta sẽ vẫn cứ quờ quạng trong bóng đêm của sự tối tăm, không biết đến ánh sáng của sự sống, không thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Nếu không được bày tỏ, con người chúng ta sẽ không thể hiểu được Đức Chúa Trời của cả cõi hoàn vũ, Đấng vĩ đại hơn mọi điều con người có thể suy tưởng.


Đức Chúa Trời bày tỏ “nhiều lần nhiều cách.” Ngài không phải là một ông thần thỉnh thoảng “tạt ngang” qua thế giới này. Ngài ở cùng và can thiệp vào đời sống con người. Kinh Thánh mô tả nhiều cách Chúa bày tỏ, và các nhà thần học tổng hợp lại bằng hai thuật ngữ, một là “mạc khải phổ quát,” chẳng hạn như qua thiên nhiên, qua những quy luật của cuộc sống (xem Thi-thiên 19:1-4, Rô-ma 1:20); và hai là “mạc khải đặc biệt,” chẳng hạn những kinh nghiệm siêu nhiên được Chúa ban cho một số người cụ thể, qua Kinh Thánh, và đỉnh điểm là qua Đức Chúa Giê-xu.


Hãy nhớ lại thuở ban đầu đến với Chúa, chúng ta đã được Ngài bày tỏ như thế nào? Và trong hành trình theo Chúa đến nay, chúng ta có cảm nhận Chúa vẫn đang tiếp tục bày tỏ Ngài mỗi ngày, để chúng ta thật sự kinh nghiệm mối liên hệ sống động với Chúa chứ không phải đơn thuần là đi theo một tôn giáo hay không? Ngày nay, mọi điều con người cần biết về Chúa đều đã được Ngài bày tỏ trong Kinh Thánh. Vậy mỗi chúng ta có kết ước đọc, học, và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày để biết Chúa mỗi ngày càng hơn không?


Cảm tạ Chúa vì đã bày tỏ cho con biết Ngài để con được đến và thờ phượng Đấng Tạo Hóa của cả cõi hoàn vũ. Xin giúp con biết dành thời gian đọc, học và suy ngẫm Kinh Thánh mỗi ngày để biết Chúa và trở nên giống Ngài càng hơn.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page