top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-15 Chiến thắng bởi ơn Chúa


 

Câu gốc: “Vậy, khá biết rằng chẳng phải vì cớ sự công bình ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cho ngươi nhận lấy xứ tốt tươi này đâu; bởi ngươi vẫn là một dân cứng cổ” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Bởi đâu người Ít-ra-ên có thể chiến thắng giống dân khổng lồ A-na-kim? Vì sao Chúa ban xứ Ca-na-an cho người Ít-ra-ên? Điều này có ý nghĩa gì? Làm thế nào để bạn luôn thấy ơn Chúa trên cuộc đời mình?


Trong chương này, ông Môi-se một lần nữa muốn khẳng định với người Ít-ra-ên rằng lý do họ chiến thắng giống dân khổng lồ và chiếm được vùng đất Ca-na-an hoàn toàn không phải đến từ năng lực (Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:17) hay đạo đức ưu việt của họ (câu 6). Cần lưu ý rằng, đây là những việc chưa xảy ra, nhưng là sự báo trước về cuộc đánh chiếm vùng Đất Hứa trong tương lai. Trong cuộc chiến đó, Đức Chúa Trời bảo đảm với dân Chúa rằng Ngài sẽ đi trước họ để giúp họ đánh bại giống dân khổng lồ này. Dù vậy, Ngài sẽ không làm điều đó thay họ vì họ vẫn phải làm phần việc của họ, ấy là đánh trận. Tuy nhiên, Chúa hứa sẽ làm việc trong họ và qua họ để chiến thắng các dân tộc trong xứ. Trải dài từ câu 4 đến câu 6 là sự khẳng định mạnh mẽ với người Ít-ra-ên về chiến thắng của họ hoàn toàn đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời.


Sở dĩ Chúa ban cho dân Chúa như vậy là bởi vì lời hứa của Ngài với tổ phụ người Ít-ra-ên, và bởi vì tội ác tràn lan của các dân tộc đó. Hay nói cách khác, người Ít-ra-ên được nhận vùng đất Ca-na-an làm sản nghiệp là bởi ân sủng của Đức Chúa Trời chứ không phải bởi sự tốt lành của dân Chúa. Sự nhấn mạnh vào ân sủng nhằm giúp dân Chúa thấy được lòng nhân từ vô biên của Chúa dành cho họ là những người không xứng đáng, đồng thời giúp họ trở nên khiêm nhường, dâng vinh quang lên cho Chúa khi vào chiếm miền Đất Hứa.


Con người chúng ta thường có xu hướng muốn thể hiện bản thân mình qua nhiều cách khác nhau. Điển hình là khi nhìn về những thành công trong cuộc sống, một mặt chúng ta nhìn thấy ân sủng quý báu Chúa dành cho mình, nhưng một mặt chúng ta cũng cho rằng bởi vì mình ưu việt hơn người khác nên Chúa mới ban điều này điều kia. Giống như người Ít-ra-ên, mỗi chúng ta ai nấy cũng cần phải làm việc để hoàn tất phần trách nhiệm Chúa giao cho mình, nhưng kết quả thành hay bại hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát hay cố gắng của chúng ta. Điều đó hoàn toàn đến từ ý muốn, từ sự nhân từ và kế hoạch tốt lành Chúa dành cho mỗi người. Thế nên, không có lý do gì chúng ta lại có thái độ tự hào về bản thân hay khoe mình vì cớ những thành tựu trong đời sống. Bởi mọi điều tốt lành chúng ta có được trong cuộc đời này hoàn toàn đến từ ân sủng của Chúa dành cho những người không xứng đáng như chúng ta.


Có khi nào bạn cảm thấy mình xứng đáng nên được Chúa ban cho một điều gì đó không?


Cảm tạ Chúa vì ân sủng vô biên Ngài dành cho một tội nhân đáng chết như con. Xin giúp con luôn thấy ơn Chúa, sống khiêm nhường, và dâng mọi vinh quang lên cho Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page