top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-27 Chuẩn bị không đúng cho tương lai


 

Câu gốc: “Người công bình sẽ thấy, bèn bắt sợ, và cười người, mà rằng: Kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình, song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiệm mình. Làm cho mình vững bền trong sự ác mình!” (Thi Thiên 52:6-7).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Giô-sa-phát đã chuẩn bị gì cho tương lai của các con? Sử sách nhận định Vua Giô-ram là vị vua như thế nào? Vua cha Giô-sa-phát có lỗi gì trong việc này? Bạn chuẩn bị gì cho tương lai của mình và của con cháu mình?


Vua Giô-sa-phát đã chuẩn bị thật chu đáo cho các con. Khi còn sống, vua ban cho sáu con trai thứ nhiều của cải và các thành bền vững trong khắp xứ Giu-đa, và vua chọn con trai trưởng là Thái tử Giô-ram để nối ngôi. Thế nhưng con trai trưởng của vua lại là một người tham lam và tàn ác. Sau khi lên ngôi, Vua Giô-ram đã làm điều vô cùng thâm độc mất hết tính người, là giết chết các em mình và một số thủ lĩnh của Ít-ra-ên để “làm cho mình mạnh mẽ,” củng cố thế lực và chiếm đoạt tài sản của họ.


Sách Sử Ký cho biết Vua Giô-ram chỉ cai trị được tám năm tại Giê-ru-sa-lem, và khi qua đời chẳng ai thương tiếc (câu 20), đây là dấu hiệu cho thấy vua không được Đức Chúa Trời ban phước. Sử sách nhận xét Vua Giô-ram đã “đi trong con đường của các vua Ít-ra-ên, theo điều nhà A-háp đã làm.” Lý do Vua Giô-ram có những việc làm xấu xa và gian ác như vậy là vì “có cưới con gái A-háp làm vợ” (câu 6).


Dù Vua Giô-sa-phát đã chuẩn bị thật chu đáo cho các con đầy đủ mọi sự về thuộc thể nhưng vua không chuẩn bị tốt cho đời sống thuộc linh. Vua đã cưới cho thái tử Giô-ram con gái Vua A-háp của Ít-ra-ên, và mẹ của cô gái này là Hoàng hậu Giê-sa-bên khét tiếng gian ác, là người đã đưa cả Ít-ra-ên lún sâu vào sự thờ phượng Ba-anh và Át-tạt-tê. Hậu quả là Vua Giô-ram của vương quốc Giu-đa phía nam lại đi theo đường lối của các vua phía bắc và làm những điều xấu xa, gian ác như nhà A-háp đã làm, dẫn đến chỗ hủy diệt gần hết nhà cha của mình.


Mọi sự chuẩn bị cho tương lai của chính mình và của con cháu là việc cần quan tâm, nhưng nếu chỉ quan tâm để có được tiền của, địa vị, danh vọng v.v… mà không quan tâm xây dựng một nền tảng thuộc linh vững chắc bằng sự học hỏi và làm theo Lời Chúa thì với cái nhìn của người đời dường như là khôn ngoan nhưng trong mắt Chúa lại là vô cùng ngu dại. Khi Vua Giô-sa-phát cho con trai mình cưới con gái nhà A-háp để củng cố thế lực, tưởng là khôn ngoan nhưng cũng thật là ngu dại, cuối cùng đi đến chỗ cả gia đình gần như bị hủy diệt. Khi chúng ta vì theo đuổi lợi lộc hay ham muốn thế gian mà bỏ qua Lời Chúa thì hậu quả cho bản thân và gia đình mình thật thương đau.


Bạn đang chuẩn bị cho bản thân và gia đình vật chất đầy đủ hay một đời sống thuộc linh mạnh mẽ?


Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để biết gây dựng một đời sống thuộc linh giàu có trong Chúa và làm theo Lời Chúa thay vì đầu tư cho một tương lai giàu có vật chất nhưng nghèo nàn về thuộc linh.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

33 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page