top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

07-27 Sự tàn khốc của chiến tranh và hận thù


 Câu gốc: “Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” (Ê-sai 2:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Các vua thường làm gì vào mùa xuân? Vua Đa-vít làm gì khi chiến thắng người Am-môn? Qua đó, cho thấy sự tàn khốc của chiến tranh và hận thù như thế nào? Khi nào thế giới sẽ không còn chiến tranh và hận thù?


Vào mùa xuân khi thời tiết không còn lạnh lẽo khắc nghiệt, đó là mùa chinh chiến của các vua. Vì trước đây vua Am-môn đã sỉ nhục các sứ giả của Vua

Đa-vít nên Tướng Giô-áp đem binh đi “phá hoang xứ dân Am-môn,” vây thủ đô Ráp-ba, rồi mời Vua Đa-vít đến chiếm lấy thành (II Sa-mu-ên 12:26-28). Vua Đa-vít đã tước vương miện trên đầu vua Am-môn mà đội lên đầu mình, thể hiện sự chiến thắng trọn vẹn. Còn dân trong thành thì II Sa-mu-ên 12:31 cho biết: “Người điệu dân sự ở thành ấy ra, bắt chúng phải làm công dịch bằng cưa, bừa sắt, rìu sắt, và lò gạch; người cũng đãi hết thảy thành của dân Am-môn như vậy.” Vua Đa-vít đã không giết dân thành Am-môn mà chỉ buộc họ phải lao động khổ sai bằng cưa, bừa sắt, rìu, và lao động trong lò gạch.


Vì sao Vua Đa-vít đối xử với người Am-môn như vậy? Vua Đa-vít sinh sống trong thời đại con người đối xử với nhau cách nghiệt ngã vì sự tồn vong của bản thân, gia đình, và dân tộc mình. Tuy nhiên, dù là hành hại kẻ thù bằng sự giết chóc hay lao động khổ sai thì vẫn cho thấy sự tàn khốc của chiến tranh và thù hận.

Sự tàn khốc của chiến tranh và thù hận sẽ không còn nữa khi Đấng Christ đến cai trị thế giới này. Tiên tri Ê-sai đã nói về một ngày khi “Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước,… Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” (Ê-sai 2:4). Dù hiện nay chiến tranh giữa các nước vẫn còn khốc liệt, sự gian ác và thù hận vẫn đang diễn ra nhưng những người đã nhận Đấng Christ cai trị lòng mình thì tất cả những gian ác, ganh ghét, thù hận phải nhường chỗ cho sự ngự trị của Chúa, cho tình yêu thương và hòa bình mà Ngài mang đến như lời bài hát “Khi Chúa Vào Đời”: Lòng người cô đơn tìm đâu thấy tình thương, hận thù ghen ghét xâm chiếm bao tâm hồn. Chúa đem đến cho người tình thương rất tuyệt vời, Khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời. Thế giới đang trông đợi ngày tốt đẹp khi Đấng Christ đến cai trị. Nhưng trước khi hận thù và ghen ghét không còn trên thế gian này thì Cơ Đốc nhân phải là những người sống thể hiện tinh thần yêu thương của Đấng Christ, đem lại hòa bình, niềm vui, và hy vọng cho thế nhân.


Giữa thế giới chiến tranh và thù hận, bạn có đang thể hiện tinh thần yêu thương của Đấng Christ trong đời sống mình không?


Lạy Chúa, xin cho con có thể sống yêu thương như Đấng Christ đã yêu để qua cách cư xử của con, những người chưa biết Chúa sẽ biết được tình yêu rất tuyệt vời của Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


33 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page