top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-02 Sống chung thủy


 Câu gốc: “Nguyện nguồn mạch con được phước; con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì” (câu 18).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên con cái ông điều gì? Tội ngoại tình dẫn đến hậu quả thế nào đối với người phối ngẫu và đối với Chúa? Làm sao bạn có thể tránh được tội ngoại tình và có được hạnh phúc trong hôn nhân?


Vua Sa-lô-môn khuyên con trai ông phải sống chung thủy với vợ. Người vợ được ví sánh như “nước hồ,” nước làm thỏa mãn cơn khát thế nào, thì người vợ cũng đem đến cho chồng sự thỏa mãn thể ấy. Và đặc biệt, sự thỏa mãn này không nên “tràn ra ngoài đường” nhưng chỉ dành riêng riêng cho đôi vợ chồng mà thôi. “Hãy để chúng thuộc riêng về con, đừng bao giờ chia sẻ với người xa lạ” (câu 17 BTTHĐ). Tất cả suối nguồn của con, từ sức khỏe, tài lực, tâm trí con không được chia sẻ với những người nữ bên ngoài, nhưng chỉ dành riêng cho vợ, “Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì.” Con hãy thỏa lòng, say mê bên người vợ của con, đừng “mê mệt người dâm phụ” (câu 20). Vua Sa-lô-môn cũng răn đe con cái ông phải biết rằng tất cả hành động tội lỗi của con, dù con có giấu được vợ hay những người khác, thì phải biết rằng Đức Giê-hô-va đều biết hết (câu 21). Bất cứ ai phạm tội phải bị sự xét đoán của Chúa và phải chịu hình phạt. Vậy nên, con đừng để tội lỗi “vấn buộc lấy” và “bị lầm lạc vì ngu dại quá” (câu 22-23).


Ngày nay, một số quốc gia khoanh vùng cho phép tự do mua bán tình dục, nhiều người xem việc ăn nằm với người không phải là vợ, là chồng mình là một thú vui tiêu khiển. Họ xem thường sự thủy chung và khinh lờn tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về mối tương quan, gắn bó của vợ chồng: “Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ” (I Cô-rinh-tô 7:4). Như vậy, Lời Chúa khẳng định tìm sự thỏa mãn tình dục ngoài hôn nhân là phạm tội.


Chúa Giê-xu phán, “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34), và nô lệ cho tội lỗi dẫn đến sự chết (Rô-ma 6:16). Nên khi một người phạm tội tà dâm, không chỉ phải nhận hậu quả trong đời này, mà còn phải bị đoán phạt trong ngày phán xét cuối cùng. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở với mỗi chúng ta, giúp chúng ta sống chung thủy với vợ, với chồng, và vui hưởng phước hạnh nơi người phối ngẫu của mình mãi mãi. Sống chung thủy không những là bổn phận đối với người phối ngẫu, nhưng cũng giữ sự thánh khiết trước Chúa. Kính sợ Chúa, vâng theo lời dạy của Chúa và thỏa lòng với mọi sự ban cho của Ngài là bí quyết để sống chung thủy, hưởng hạnh phúc gia đình và cũng làm gương tốt cho con cháu.


Hãy xét lại trong hôn nhân của bạn có điều gì làm mất đi sự thánh khiết không?


Tạ ơn Chúa đã ban cho con cuộc sống hôn nhân. Xin Chúa giúp con tránh xa những cám dỗ tình dục, và xin dạy con sống chung thủy với người phối ngẫu. Xin cho mỗi chúng con kính sợ Chúa và giữ sự thánh khiết trong hôn nhân.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


53 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page