top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-07 Quyết định vâng theo Lời Chúa


 Câu gốc: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đưa ra hai hạng người nào? Hai hình ảnh ví sánh với hai hạng người này là gì? Cách sống và kết quả của họ ra sao? Bạn chọn lựa cách sống nào?


Thi-thiên thứ nhất nói đến hai hạng người đi trên hai con đường. Thứ nhất, là người dữ, tội nhân, người nhạo báng (câu 1), và người ác (câu 4-6). Họ được ví như “rơm rác” (câu 4), nghĩa là không có giá trị, và con đường họ đi là con đường “diệt vong” (câu 6) vì họ không thể “đứng nổi trong ngày đoán xét” (câu 5). Và hạng người thứ hai là “người công bình” (câu 5-6). Họ được ví sánh như “cây trồng gần dòng nước” (câu 3), nghĩa là có giá trị và con đường họ đi là con đường được “phước” (câu 1).


Ai là người dữ, tội nhân, người nhạo báng, hay người ác? Có phải đó là những kẻ giết người, cướp của, hay hãm hiếp? Chắc chắn như vậy! Nhưng tại đây, trước giả cho biết con người chỉ được phân thành hai hạng: người ác và người công bình. Nói cách khác, người ác là những người không phải là người công bình. Đứng trước mặt Đức Chúa Trời, nếu chúng ta không phải là người công bình thì dù chúng ta là ai, đạo đức thế nào, hiểu biết ra sao thì chúng ta vẫn là người ác, người dữ, người nhạo báng, tội nhân, và số phận của chúng ta sẽ là “diệt vong.”


Ai là người công bình? Về phương diện tiêu cực, câu 1 cho biết đó là người “chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,” nghĩa là không gần gũi, không nghe và không sống theo cách của những người không tin kính. Họ cũng “chẳng đứng trong đường tội nhân. “Đường” có nghĩa là một con đường hay một lối sống được chọn lựa nào đó. Một người công bình sẽ không “đứng,” tức là không chấp nhận lối sống của một “tội nhân,” cũng sẽ “không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng,” nghĩa là không “ở trong” hay không sống như một người chống nghịch Đức Chúa Trời. Về phương diện tích cực, câu 2 cho biết người công bình là người sống vâng giữ Luật Pháp của Đức Chúa Trời. Họ vâng giữ không chỉ vì bổn phận mà còn vì lòng yêu mến Đức Chúa Trời khiến họ “lấy làm vui vẻ” để được làm theo ý muốn Ngài. Những người công bình sẽ “suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm” để tìm kiếm sự khôn ngoan, những tiêu chuẩn sống, những hướng dẫn cho những quyết định trong đời sống, hay sự an ủi khi ngã lòng.


Một đời sống thể hiện đức tin và sự trông cậy được bày tỏ qua quyết định chọn lựa cho mình một cách sống. Hoặc chọn lựa sống gần gũi, chấp nhận, và thực hành lối sống của thế gian, hoặc chọn lựa để yêu mến Chúa, sống theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Chúng ta đang đứng về phía nào? Câu trả lời sẽ được bày tỏ rõ ràng qua sự chọn lựa cách sống và thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và Lời Ngài.


Bạn là ai trong hai hạng người này?


Lạy Chúa, xin giúp con mỗi ngày trung tín với Lời Ngài, bày tỏ đức tin và sự trông cậy qua quyết định sống và thực hành Lời Ngài trong mọi khía cạnh của đời sống con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.


55 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page