top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-09 Người thất tín trở thành hữu dụng


 

Câu gốc: “Chỉ có một mình Lu-ca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm” (II Ti-mô-thê 4:11).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Mác là ai? Liên hệ thế nào với ông Ba-na-ba? Vì sao ông Mác lìa bỏ đoàn truyền giáo giữa chừng? Nhờ đâu mà ông Mác từ một người thất tín trở thành người trung tín và hữu ích? Bạn học gì qua câu chuyện này?


Ông Mác cũng có tên là Giăng, là con trai của bà Ma-ri, một phụ nữ giàu có và yêu mến Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Nhà bà cũng là nơi nhiều môn đệ hiệp lại cầu nguyện cho Sứ đồ Phi-e-rơ khi ông bị Vua Hê-rốt bắt giam vào ngục (Công-vụ Các Sứ-đồ 12:11-12).


Ông Ba-na-ba, một trong những lãnh đạo của Hội Thánh Giê-ru-sa-lem, là anh em họ của ông Mác (Cô-lô-se 4:10). Trong vòng truyền giáo thứ nhất, ông Ba-na-ba đem ông Mác theo làm phụ tá cho ông và Sứ đồ Phao-lô. Nhưng khi vào xứ Bam-phi-ly (thuộc Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), ông Mác lìa đoàn truyền giáo và trở về Giê-ru-sa-lem (Công-vụ Các Sứ-đồ 13:13). Việc ông Mác bỏ dở chương trình truyền giáo nửa chừng khiến Sứ đồ Phao-lô rất thất vọng, nên trong vòng truyền giáo thứ nhì, ông không cho ông Mác tham gia dù ông Ba-na-ba cương quyết đem ông Mác theo. Kết quả là Sứ đồ Phao-lô chọn ông Si-la làm bạn đồng hành, còn ông Ba-na-ba dẫn ông Mác theo thành lập đoàn truyền giáo khác.


Chúng ta không biết lý do vì sao ông Mác lại thất tín khi lìa bỏ đoàn truyền giáo và trở về Giê-ru-sa-lem, không tiếp tục công tác ông đã bằng lòng dấn thân phục vụ. Có thể có một sự bất mãn nào đó, hoặc do không chịu được gian khổ… nhưng dù lý do nào thì rõ ràng ông Mác vẫn là một người không trung tín trong công việc Chúa. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng ông Ba-na-ba vừa là bà con với ông Mác, vừa là “con trai của sự an ủi” (Công-vụ Các Sứ-đồ 4:36), với ơn an ủi nâng đỡ đó, trong hành trình truyền giáo với ông Mác, ông Ba-na-ba đã giúp đỡ để người thanh niên này được trưởng thành tâm linh, từ người từng thất tín trở thành người trung tín, hữu dụng cho Chúa. Về sau ông Mác phụ giúp Sứ đồ Phi-e-rơ chăm sóc Hội Thánh tại La Mã. Sứ đồ Phi-e-rơ gọi ông Mác là “con” (thuộc linh) một cách thân mến (I Phi-e-rơ 5:13). Chắn chắn nguồn thông tin chính cho Phúc Âm Mác là từ Sứ đồ Phi-e-rơ, do mối thâm tình của hai người. Bằng chứng rõ ràng về sự biến đổi của ông Mác từ một người thất tín thành một người trung tín, đáng tin cậy và hữu ích là lời nhắn gửi của chính Sứ đồ Phao-lô cho ông Ti-mô-thê, “Hãy đem Mác đi theo với con, vì Mác rất hữu ích cho chức vụ của ta” (II Ti-mô-thê 4:11 BTTHĐ).


Câu chuyện xảy ra cho thấy, con người kể cả những người lãnh đạo thuộc linh, cũng có lúc thành công lúc thất bại. Xin Chúa dùng chúng ta là một Ba-na-ba trong Hội Thánh để góp phần nâng đỡ những người yếu đuối trở thành người hữu ích cho Chúa.


Bạn có phải là một “Ba-na-ba” trong Hội Thánh của bạn không?


Tạ ơn Chúa vì có những lúc con cũng vấp ngã như ông Mác, nhưng nhờ gương và sự dẫn dắt khôn ngoan của những “Ba-na-ba” trong Hội Thánh, con tìm được niềm vui của người “đầy tớ ngay lành và trung tín.”


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page