top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-17 Ta chẳng biết ngươi


 

Câu gốc: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi” (câu 21).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy điều kiện quan trọng để được vào Nước Thiên Đàng là gì? Tại sao Chúa gọi những người từng nhân danh Ngài làm phép lạ, đuổi quỷ là kẻ làm gian ác? Bạn cần làm gì để được vào Nước Thiên Đàng?


Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu nói về viễn cảnh xảy ra trong tương lai. Cụm từ “Ngày đó” trong câu 22 chỉ về ngày phán xét, sẽ có nhiều người chạy đến cùng Chúa để tự xưng nhận là con cái Ngài, và khoe khoang với Chúa rằng họ đã từng nhân danh Chúa làm điều này điều kia, nhằm mục đích được thoát cơn thịnh nộ của ngày sau và được vào Nước Thiên Đàng. Nhiều người có thể thắc mắc vì sao những người này đã từng nhân danh Chúa nói tiên tri, đuổi quỷ, và nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ, mà trong ngày phán xét lại bị Chúa Giê-xu nói với họ rằng: “Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!”? Chúng ta cần nhớ, phân đoạn này nằm trong văn mạch nói về cách để phân biệt tiên tri thật và tiên tri giả. Vậy nên, một người có thể qua môi miệng nhân danh Chúa để nói tiên tri, nhưng họ không thuộc về Ngài và không “làm theo ý muốn Cha Ta ở trên trời” (câu 21b). Hoặc cũng có người ngoài miệng nói nhân danh Chúa mà làm phép lạ, nhưng sự thật quyền lực ấy không đến từ Chúa.


Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy lời nói và việc làm bên ngoài của một người không phải là yếu tố để được vào Nước Thiên Đàng. Chúa khẳng định chỉ những người làm theo ý muốn của Chúa Cha trên trời thì mới được vào Nước Thiên Đàng. Nói cách khác, chỉ người nghe Lời Chúa và làm theo ý Chúa thì lời nói và việc làm của họ mới có giá trị trong ngày cuối cùng. Những điều chúng ta nói hay làm trong từng việc lớn nhỏ phải thể hiện niềm tin thật của chúng ta nơi Chúa Giê-xu chứ không phải chỉ là những điều chúng ta nói ngoài miệng mà thôi.


Một số người có thể có nhiều kiến thức về Kinh Thánh, có thể nhận lãnh một chức vụ nào đó trong nhà thờ, có thể năng nổ làm những công việc trong Hội Thánh, có thể được tập thể vinh danh v.v… Nhưng tất cả điều đó chưa phải là điều kiện để được vào Nước Thiên Đàng. Điều quan trọng là học biết ý Chúa và vâng phục làm theo. Trên thực tế, có nhiều người nói rất giỏi về Kinh Thánh nhưng đời sống họ lại đi ngược với Lời Chúa dạy nên đã gây cớ vấp phạm cho nhiều người. Để có thể sống với Chúa và làm theo Lời Chúa mỗi ngày, chúng ta cần ở trong mối liên hệ với Chúa, nhờ Chúa Thánh Linh soi dẫn tâm linh và giúp đỡ mình từng bước sống với Lời Chúa dạy.


Bạn đang nói giỏi về Chúa hay là sống đúng với Lời Chúa?


Lạy Chúa Giê-xu, xin cho những gì con học biết về Ngài trở thành hành động cụ thể trong nếp sống mỗi ngày của con. Xin giúp con sống thuận phục theo ý muốn của Cha trên trời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

37 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page