top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-19 Giữ gìn thanh sạch cho trại quân


 

Câu gốc: “Bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi giữa trại quân ngươi, đặng giải cứu ngươi và phó kẻ thù nghịch cho. Vậy, trại quân ngươi phải thánh, kẻo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thấy sự ô uế ở nơi ngươi, và xây mặt khỏi ngươi chăng” (câu 14).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dạy những quy định nào khi dân Chúa đóng quân chiến đấu với quân thù? Mục đích của những quy định này là gì? Bạn học được Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào? Bạn làm gì để đời sống thuộc thể và thuộc linh luôn thanh sạch?


Phân đoạn Kinh Thánh này trình bày những quy định đặc biệt áp dụng cho trại quân khi họ đóng trại xa nhà. Dân Ít-ra-ên bất kể khi ở nhà hay đi chinh chiến đều cần phải giữ mình khỏi mọi điều ô uế. Trong suốt thời gian chiến tranh, các luật lệ về vệ sinh môi trường cần phải được duy trì cách nghiêm nhặt, điều này tượng trưng cho sự thánh sạch, vì Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết luôn hiện diện cùng đội quân của Ngài và giúp dân Ngài chiến thắng trong những trận chiến với quân thù.


Có một điều chắc chắn rằng không có một dân tộc nào hay một đội quân nào vào thời đó mà thần của họ hay tướng lãnh của quân đội lại có những yêu cầu khắt khe về sự thanh sạch và bảo đảm vệ sinh môi trường như dân tộc Ít-ra-ên nói chung và đội quân Ít-ra-ên nói riêng chi ly đến như vậy. Khi nghĩ về những trại quân tạm thời trong lúc đi chinh chiến, chúng ta thường nghĩ đó là nơi nhếch nhác, bẩn thỉu, dịch bệnh rất dễ lây lan. Nhưng trại quân của Đức Chúa Trời thì hoàn toàn không như thế vì cớ những quy định nghiêm ngặt của Ngài dành cho toàn quân. Những quy tắc này không chỉ phản ánh Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, nhưng Ngài cũng muốn dạy cho đội quân của Ngài luôn có nếp sống thanh sạch, khác biệt với các đội quân của những dân tộc ngoại bang. Ngoài ra, chúng ta cũng thấy được sự quan tâm và bảo vệ của Chúa cho tình trạng sức khỏe của từng quân nhân nhằm tránh dịch bệnh và đủ sức chiến đấu.


Ngày nay, Cơ Đốc nhân không còn bị những quy định này ràng buộc vì cớ môi trường và điều kiện sinh sống của chúng ta không giống với thời Cựu Ước. Nhưng có một điều chắc rằng, Đức Chúa Trời không chỉ muốn con dân Ngài nên thánh trong đời sống thuộc linh mà Ngài cũng muốn chúng ta luôn giữ nếp sống thanh sạch hằng ngày. Cho nên bất kể trong thời đại nào, việc trang bị ý thức giữ gìn vệ sinh và phòng bệnh cho bản thân, cho cộng đồng cũng là điều cần thiết. Trong điều kiện cho phép, Cơ Đốc nhân cần góp phần trong công tác bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống cho những cộng đồng còn khó khăn. Làm được điều đó ngoài việc giúp nhau sống tốt hơn, còn là cách để chúng ta giúp nhau tạo ra một môi trường thanh sạch, làm sáng Danh Chúa trong cuộc sống.


Bạn có quan tâm góp phần nâng cao nếp sống thanh sạch trong đời sống thuộc thể cũng như thuộc linh không?


Lạy Chúa, là Đấng thánh khiết và Ngài cũng kêu gọi con sống thánh khiết giống như Ngài. Xin giúp con từng ngày không chỉ nên thánh trong đời sống thuộc linh, nhưng cũng gìn giữ bảo vệ thân thể mình thanh sạch.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

7 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page