top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-20 Tinh thần hiếu khách


 

Câu gốc: “Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết” (Hê-bơ-rơ 13:2).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu nói người đón tiếp các môn đệ của Ngài tức là đã đón tiếp ai? Người có tinh thần hiếu khách sẽ hưởng được điều gì? Bạn đang bày tỏ tình yêu thương qua tinh thần hiếu khách ra sao?


Tinh thần hiếu khách là phong tục lâu đời của người Do Thái, ai không hiếu khách sẽ bị xem là mất chất Do Thái. Tinh thần này được hình thành từ tổ phụ Áp-ra-ham khi người tiếp rước các thiên sứ của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký 18, và đã được nhiều thế hệ Do Thái giữ cho đến ngày nay. Trong tinh thần đó, Chúa Giê-xu muốn những người tin Ngài cũng bày tỏ tinh thần hiếu khách.


Biểu hiện của lòng hiếu khách là tiếp đón sứ giả của Phúc Âm. Từ “các ngươi” trong câu 40 chỉ về các sứ đồ. Khi một tín hữu tiếp các sứ đồ, người ấy cũng đang tiếp chính Chúa Giê-xu và cũng đang tiếp Đức Chúa Trời. Chúa bày tỏ điều này để khích lệ tất cả sứ đồ, họ không cô đơn trong thế gian vì những người thật sự yêu Chúa sẽ bày tỏ lòng hiếu khách với họ, cũng đồng nghĩa với việc những người ấy đã chấp nhận Phúc Âm. Chúa Giê-xu khai triển thêm về đối tượng được các tín hữu bày tỏ lòng hiếu khách, đó là tiên tri thật của Chúa, những người công bình, hay thậm chí là một trong những môn đệ bé mọn của Chúa. Khi người tin Chúa Giê-xu phát huy tinh thần hiếu khách họ sẽ nhận được phần thưởng cho mình, chính Chúa sẽ ghi nhớ những hành động hiếu khách của họ và họ không bị thiệt thòi vì đã làm điều ấy.


Giữa một xã hội đầy những sự lừa lọc và giả trá có thể làm cho Cơ Đốc nhân ngày nay không còn tha thiết trong việc tiếp khách, lòng hiếu khách của nhiều người dần vơi đi. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về bản chất của một người Ít-ra-ên thuộc linh là tinh thần hiếu khách, chúng ta bày tỏ lòng hiếu khách, nhất là với những anh chị em cùng niềm tin, qua đó chúng ta sẽ khích lệ những người đang phục vụ Chúa, hoặc chúng ta giúp đỡ những người anh chị em đang ở trong những lúc khó khăn của họ bằng những hành động rất thiết thực. Trước giả thư Hê-bơ-rơ 13:2 đã khích lệ chúng ta: “Chớ quên sự tiếp khách; có khi kẻ làm điều đó, đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết.” Là người thuộc về Chúa chúng ta cần bày tỏ hành động yêu thương thật với nhau, việc tiếp khách là cơ hội bày tỏ tình yêu với nhau và với những anh chị em đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Có thể chúng ta lo lắng mình không đủ điều kiện để tiếp khách, nhưng hãy nhớ rằng tấm lòng sẵn sàng là điều quan trọng vì chỉ có một chén nước lạnh thôi cũng đủ để Chúa ghi nhận việc làm của chúng ta, và chúng ta sẽ lãnh được phần thưởng của mình.


Bạn có sẵn sàng tiếp đón hoặc giúp đỡ những anh chị em cùng niềm tin không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn yêu thương quan tâm tới những anh chị em cùng đức tin, xin cho con luôn sẵn sàng tiếp đón và giúp đỡ những anh chị em con, hầu cho qua đó thiên hạ sẽ nhận biết chúng con là con cái thật của Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page