top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-23 Mẫu mực về sự chịu khổ


 

Câu gốc: “Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân Danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình” (Gia-cơ 5:10).


Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì xảy ra với Tiên tri Giê-rê-mi khi ông trở về quê hương? Đốc canh Gi-rê-gia đã buộc Tiên tri Giê-rê-mi tội gì? Vì sao? Các quan trưởng đã làm gì? Động cơ nào khiến Tiên tri Giê-rê-mi sẵn sàng chịu khổ? Ông đã để lại mẫu mực nào về sự chịu khổ cho chúng ta?


Vì sợ đạo quân của Pha-ra-ôn, cho nên quân đội Canh-đê đã mở rộng vòng vây khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhân cơ hội đó Tiên tri Giê-rê-mi trở về quê hương là xứ Bên-gia-min để nhận phần sản nghiệp của mình, đây có thể là phần đất Tiên tri Giê-rê-mi đã mua tại A-na-tốt theo Lời Đức Giê-hô-va phán dạy (Giê-rê-mi 32:8). Tuy nhiên, khi vừa về đến cổng thành Bên-gia-min, Tiên tri Giê-rê-mi lại gặp viên đốc canh Gi-rê-gia đang tuần tra tại đây. Ông Gi-rê-gia buộc tội Tiên tri Giê-rê-mi bỏ trốn theo người Canh-đê, nên đã bắt lấy ông và giải về cho các quan trưởng, bất chấp lời phản kháng của Tiên tri Giê-rê-mi. Các quan trưởng đã trút cơn giận trên Tiên tri Giê-rê-mi bằng một trận đòn, sau đó đem giam ông trong phòng giam ở nhà Thư ký Giô-na-than (câu 15-16).


Ông Gi-rê-gia kết tội và bắt Tiên tri Giê-rê-mi hoàn toàn dựa trên suy đoán của ông: Khi Tiên tri Giê-rê-mi nói với dân tộc của ông rằng Đức Giê-hô-va truyền cho họ nên đầu hàng người Ba-by-lôn (Giê-rê-mi 21:9), thì cũng vừa khi quân Canh-đê tạm rút khỏi thành Giê-ru-sa-lem, lúc đó chẳng thấy ông Giê-rê-mi đâu, vì vậy họ nghĩ rằng ông đang trên hành trình đầu hàng giặc để trốn sang Ba-by-lôn mà cầu bình an cho bản thân. Thêm vào đó, họ e ngại những điều ông nói sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần của quân Giu-đa khiến họ nhụt chí. Vì thế, những người tự cho rằng mình đang vì dân, vì thành của Đức Giê-hô-va sẽ ở lại kháng cự cho đến cuối cùng, đã xem Tiên tri Giê-rê-mi như kẻ thù, vì ông không những tiên tri nghịch với điều họ ước mong mà nay còn có hành động đáng nghi ngờ khi lánh khỏi Giê-ru-sa-lem. Nhưng những người lãnh đạo đất nước không biết rằng chính vì thái độ cứng lòng, bất tuân lệnh của Đức Giê-hô-va đã gây nên sự khốn khổ cho đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời.


Tiên tri Giê-rê-mi mạnh mẽ loan truyền sứ điệp từ Đức Giê-hô-va, và mạnh mẽ bênh vực đời sống thanh sạch của mình (câu 14), cũng như ông sẵn sàng chịu khổ để rao ra chân lý của Đức Chúa Trời. Đây thật sự là mẫu mực của một người phục vụ Chúa đáng cho mỗi chúng ta noi theo. Ngày nay để rao truyền chân lý, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lịch sử Hội Thánh cho thấy đã có biết bao người sẵn sàng chịu khổ vì Danh Chúa. Xin Chúa cho chúng ta can đảm đứng về phía Đức Chúa Trời để luôn nói ra lẽ chân thật bất luận gặp thời hay không gặp thời.


Bạn có can đảm đứng về phía Đức Chúa Trời để cứ nói ra lẽ thật không?


Lạy Chúa, tấm gương của Tiên tri Giê-rê-mi, đầy tớ trung tín của Chúa đã thật sự khích lệ con để noi theo. Xin giúp con luôn đứng về phía chân lý, can đảm nói ra lẽ chân thật dù phải đối diện với khó khăn, chống đối.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

35 views

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page