top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-28 Góp phần xây dựng đền tạm


 

Câu gốc: “Hãy nói cùng dân Ít-ra-ên đặng họ dâng lễ vật cho Ta; các ngươi hãy nhận lấy lễ vật của mọi người có lòng thành dâng cho” (câu 2).


Câu hỏi suy ngẫm: Điều đầu tiên cần phải có trong sự dâng hiến là gì? Dân Chúa dâng những gì cho Chúa? Lời hứa của Chúa dành cho dân Ngài cho biết gì về Ngài? Bạn được nhắc nhở gì trong bài học hôm nay?


Việc dâng hiến lễ vật cho Chúa trước hết phải phát xuất từ lòng thành (câu 2). Dân chúng tự nguyện dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va gồm có vàng, bạc, đồng; chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai mịn, lông dê, da chiên đực nhuộm đỏ, da cá nược, gỗ si-tim; dầu thắp, hương liệu để làm dầu xức và hương thơm; bích ngọc cùng các thứ ngọc khác. Những lễ vật quý này sẽ được dùng để xây dựng một nơi chí thánh cho Chúa ngự, và cũng là nơi dân chúng thờ phượng Ngài.

Sẵn lòng dâng hiến điều quý giá thể hiện lòng tôn kính Chúa. “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó” (Ma-thi-ơ 6:21). Trong suốt bốn trăm năm làm nô lệ tại Ai Cập, tuyển dân phải làm việc cực nhọc và bị hà hiếp đủ điều, chỉ mong đủ vật thực sống qua ngày. Trước khi tuyển dân xuất Ai Cập, Chúa căn dặn dân Chúa phải hỏi xin đồ bằng vàng, bạc, quần áo của người Ai Cập. Ngài làm cho họ được ơn trước mặt người Ai Cập và họ đã “lột trần” của báu của người Ai Cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:21-22; 11:2; 12:35-36). Chúa công bình đã bắt người Ai Cập trả công cho dân Chúa để giờ đây họ có thể xây dựng đền tạm cho Ngài.


Dân Chúa phải xây cất đền tạm đúng theo sự chỉ dẫn chi tiết của Chúa thì Ngài hứa sẽ ở giữa họ (câu 8). Chúa là Đấng chí thánh. Mọi điều Ngài chỉ dẫn phải được thực thi trọn vẹn với lòng thành, không được ngã giá hay làm qua loa chiếu lệ. Đền tạm là nơi thánh. Sự hiện diện của Chúa làm cho nơi này nên thánh. Đền tạm sẽ tọa lạc chính giữa và chung quanh là các lều trại của dân chúng. Sự hiện diện của Chúa ở giữa vòng con dân Ít-ra-ên làm cho dân tộc này nên thánh. Có Chúa ngự trị và chăn dắt, đời sống của họ sẽ được dư dật về mọi phương diện.


“Bạc là của Ta, vàng là của Ta, Đức Giê-hô-va Vạn Quân phán vậy” (A-ghê 2:8). Chúa là Đấng Tạo Hóa. Ngài dựng nên cả cõi vũ trụ chỉ qua lời phán. Ngài đã chuẩn bị mọi điều tốt đẹp nhất cho chúng ta vui hưởng. Tất cả những gì chúng ta đang nắm giữ, bao gồm cả sự sống của chính mình đều thuộc về Chúa. Chúa Chí Thánh và Ngài vui ngự vào một đền thờ thánh. Đền tạm của Chúa phải được xây dựng từ những chất liệu quý giá, xinh đẹp và vững bền nhất. Ngày nay, thân thể của mỗi Cơ Đốc nhân là một đền thờ để Chúa ngự, nên hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:19-20).


Bạn đã và đang xây dựng đền thờ cho Ngài ngự như thế nào?


Tạ ơn Chúa vì có Ngài con có tất cả. Xin giúp con luôn gìn giữ thân thể con là đền thờ thánh để Chúa vui ngự, vừa muốn vừa làm theo thánh ý Ngài và biết vui mừng dâng hiến điều tốt nhất con có cho Ngài.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page