top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

08-29 Lời thiện lành, lời gian ác


 

Câu gốc: “Môi chân thật được bền đỗ đời đời; song lưỡi giả dối chỉ còn một lúc mà thôi” (câu 19).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con về sự tương phản giữa lời thiện lành và lời gian ác ra sao? Cơ Đốc nhân ngoài việc phải nói lời đúng đắn, còn phải quan tâm thêm điều gì? Bạn cần phải lưu ý gì khi phát ngôn để lời nói mình luôn làm sáng Danh Chúa?


Vua Sa-lô-môn dùng phương pháp so sánh để dạy con phân biệt sự tương phản giữa lời thiện lành và lời gian ác. Lời thiện lành là lời nói của người khôn ngoan, công bình, còn lời gian ác là lời của người dại dột, giả dối. Thứ nhất, người khôn ngoan thận trọng trong lời nói. Con đừng vì lỡ lời mà phải chuốc lấy hoạn nạn (câu 13). Lời nói thiện lành sẽ mang đến cho con phước hạnh, còn lời nói gian ác sẽ nhận lấy hậu quả là sự báo trả của người nghe. Thứ hai, cần phải tìm hiểu những người nghe mình là người như thế nào, vì chỉ người khôn mới chú tâm đến những lời khuyên dạy, còn người dại khó chấp nhận lời khuyên (câu 15). Thứ ba, con cũng phải kiểm soát cảm xúc khi nói, đừng vì “giận mất khôn” rồi nói lời sai quấy, làm ảnh hưởng đến phẩm giá và hình ảnh của con (câu 16). Thứ tư, lời nói của con phải có ân hậu, đem đến sự yêu thương, là phương thuốc hay để chữa lành những vết thương tâm hồn. Đừng để những lời nói của con như lưỡi gươm đâm vào lòng làm tổn thương người nghe (câu 18). Cuối cùng, lời nói của con phải là lời công bình (câu 17), chân thật (câu 19) vì “lưỡi giả dối” chỉ gạt người trong một lúc rồi cũng sẽ bị phát hiện, nhưng lời chân thật sẽ được bền vững đời đời và lưu truyền mãi mãi (câu 19).


Ca dao Việt Nam có câu: “Vàng thì thử lửa thử than. Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.” Người ta chỉ cần nghe tiếng chuông, biết chuông tốt xấu, chỉ cần nghe người nói, biết họ khôn ngoan hay dại dột, đạo đức hay gian ác. Lời nói của Cơ Đốc nhân cần được cẩn trọng hơn nữa, không chỉ nói lời đúng đắn để bày tỏ cho người nghe biết mình khôn hay dại, nhưng còn bày tỏ Chúa cho người nghe. Chúa Giê-xu dạy: “Nhưng chỉ nên nói: ‘Phải, phải’ hay ‘Không, không’ là đủ. Còn thêm thắt điều gì là do ác quỷ mà ra” (Ma-thi-ơ 5:37 BTTHĐ). Con cái Chúa phải bày tỏ sự công chính, thánh khiết của Chúa qua lời nói chân thật, chính xác. Không những chúng ta phải nói trung thực, nhưng phải biết cách trình bày lời nói của mình cho khéo léo, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người, và cũng phải lưu ý hết sức thận trọng giữ gìn lời nói khi đang bị tác động bởi cảm xúc như nóng giận, đau buồn, để không ảnh hưởng xấu đến người nghe. Ước mong những lời nói của mỗi chúng ta luôn bày tỏ tình yêu, sự thương xót và sự khôn ngoan cho người nghe và lời nói ấy làm sáng Danh Chúa, để mọi người thấy được Đấng chúng ta tôn thờ.


Có điều gì bạn cần thay đổi trong lời nói không?


Tạ ơn Chúa đã dạy con nói lời thiện lành. Xin Chúa cho con có lời nói khôn ngoan qua sự ngay thẳng trong lời nói, khôn khéo trong cách nói, để đem đến niềm vui, ích lợi cho người nghe và làm sáng Danh Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page