top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-02 Sứ mệnh khẩn cấp


 

Câu gốc: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).


Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đệ hỏi Chúa điều gì? Ngài đưa ra những lời cảnh báo nào? Sứ mệnh khẩn cấp Chúa giao cho Hội Thánh và mỗi con dân Chúa là gì?


Các môn đệ đến gặp riêng Chúa với một câu hỏi rất quan trọng là xin Chúa cho biết thời gian cùng dấu hiệu ngày Chúa quang lâm và tận thế; địa điểm các môn đệ hỏi cũng rất phù hợp là núi Ô-li-ve (câu 3). Tiên tri Xa-cha-ri cho biết Đấng Mết-si-a sẽ đứng trên núi này khi lập Vương Quốc Ngài (Xa-cha-ri 14:4).


Trong câu trả lời, Chúa Giê-xu đưa ra nhiều lời cảnh báo để các môn đệ cảnh giác. Ngài đề cập đến các biến cố sẽ xảy ra trước ngày tận thế: Mạo danh tôn giáo, chiến tranh, đói kém, động đất, tử vì đạo, loạn lạc khắp nơi, tội ác gia tăng. Ngài cho biết đây chỉ là những dấu hiệu khởi đầu cho thời kỳ đại nạn vì sự cuối cùng vẫn chưa đến. Chúa nhắc nhở các môn đệ rằng họ không cần để ý đến ngày giờ chính xác của sự cuối cùng, nhưng cần quan tâm đến những dấu hiệu đang xảy ra để tỉnh thức và thực thi sứ mệnh rao truyền Danh Chúa, sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.


Chúa kết luận: “Ai bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu” (câu 13). Đây là một lời nhắc nhở để mỗi con dân Chúa phải giữ vững đức tin và bền đỗ đến cùng dù có khó khăn xảy ra. Sống trong thời kỳ sau rốt, chắc chắn Cơ Đốc nhân sẽ đối diện với nhiều thử thách, bức hại, và hoạn nạn khi thực thi sứ mệnh rao truyền Phúc Âm. Nhưng mỗi chúng ta phải tỉnh thức và cảnh giác trước mọi điều đang xảy ra chung quanh mình để bám lấy lời hứa của Chúa và vững lòng bền chí cho đến ngày Chúa trở lại. Đại mệnh lệnh của Chúa trước khi Ngài thăng thiên là, “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân Danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:19-20). Mệnh lệnh này được Phúc Âm Mác ký thuật ngắn gọn “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Mỗi Cơ Đốc nhân cần nhận biết trách nhiệm và hết lòng thực hiện. Nhìn thấy những dấu hiệu của sự cuối cùng, chúng ta càng được nhắc nhở và thôi thúc về sứ mệnh truyền đạo khẩn cấp này. Từng Hội Thánh phải nhận thấy tính cấp bách của việc truyền bá Phúc Âm và cần tập trung đầu tư, khích lệ con cái Chúa thực hiện. Chúa Giê-xu khẳng định sự cuối cùng sẽ đến khi Phúc Âm được giảng ra khắp đất (câu 14). Hội Thánh chúng ta và chính chúng ta cần phải nỗ lực đầu tư cho công tác truyền giảng Phúc Âm trước khi Chúa trở lại.


Hội Thánh bạn và bạn có nhận biết tính cấp bách trong công tác truyền đạo cứu người không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho sự thờ ơ của con cũng như Hội Thánh Chúa trước sứ mệnh khẩn cấp cứu người. Xin dạy con biết tận dụng mọi cơ hội để rao truyền Danh Chúa, và Hội Thánh ưu tiên tập trung đầu tư cho việc cứu người nhiều hơn.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page