top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-05 Đến gần Đức Chúa Trời

Updated: Sep 6, 2022


 

Câu gốc: “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (câu 8a).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời Chúa hứa gì khi con dân Chúa đến gần với Ngài? Cơ Đốc nhân cần làm gì khi đến gần với Chúa? Làm sao Cơ Đốc nhân có thể chống trả lại ma quỷ? Bạn đang dành thời gian đến gần với Chúa mỗi ngày như thế nào?


Ông Gia-cơ viết thư này cho các tín hữu đầu tiên nhằm khích lệ đức tin của họ khi phải đối diện với nhiều thử thách khó khăn (chương 1). Trong chương này, ông kêu gọi tấm lòng yêu mến Chúa và đầu phục Ngài. Con dân Chúa cần đến gần với Chúa để được Ngài ban ơn và sức lực mà chống trả bao cám dỗ của ma quỷ trong chiến trận thuộc linh. Vậy làm sao chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời? Ông Gia-cơ đưa ra những bước con dân Chúa cần làm khi đến gần với Chúa như sau:


Thứ nhất, thuận phục Đức Chúa Trời (câu 7a): Bước đầu tiên là phải hoàn toàn đầu phục thẩm quyền và ý muốn của Chúa qua việc học và làm theo Lời Ngài. Thứ hai, kháng cự ma quỷ (câu 7b): Quyết tâm nhờ ơn Chúa mà chống lại mọi sự cám dỗ của ma quỷ, của thế gian. Thứ ba, rửa sạch tay, thanh tẩy lòng (câu 8b): Cần phải nhận biết tội lỗi và quyết tâm từ bỏ, thanh tẩy tội lỗi nhờ ân sủng qua dòng máu của Chúa Giê-xu. Thứ tư, cảm biết tội lỗi, đau thương khóc lóc (câu 9): Khi phạm tội, hãy chân thành xưng tội mình ra, than van, và khóc lóc xin Chúa tha thứ. Thứ năm, hạ mình trước mặt Chúa (câu 10): Phải khiêm cung hạ mình đầu phục quyền năng tối thượng của Chúa, nhận biết sự yếu đuối của mình để xin Chúa cứu giúp.


Đó là những bước con cái Chúa cần làm mỗi khi đến với Chúa để có thể càng gần với Ngài hơn. Lời Chúa hứa rằng khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Và khi chúng ta hạ mình trước mặt Chúa, chính Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Lời hứa thật tuyệt vời! Còn gì quý báu cho bằng được đến gần Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa. Đây là đặc ân cao quý Chúa dành cho mỗi Cơ Đốc nhân. Thế nhưng điều đáng buồn ngày nay là có nhiều con cái Chúa không hiểu hoặc chưa ý thức được đặc ân này. Họ không kinh nghiệm được phước hạnh và sự ngọt ngào khi được đến gần Chúa. Họ theo Chúa xa xa và vất vả chống cự ma quỷ bằng sức riêng. Họ không ưu tiên dành thời gian đọc, học Lời Chúa, và tương giao với Ngài. Thế thì làm sao có thể đắc thắng tội lỗi và ma quỷ?


Để có thể đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải tập tành kỷ luật biệt riêng thì giờ đến với Chúa. Trong chính giây phút tĩnh tâm với Chúa, chúng ta sẽ nhận lấy sức mới Ngài ban. Qua Lời Chúa dạy, chúng ta kinh nghiệm được tình yêu và ơn Chúa dành cho mình để tiếp tục sống đắc thắng và kết quả cho Ngài.


Bạn có quyết tâm kỷ luật bản thân qua việc dành thời gian tĩnh nguyện, ở riêng với Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn giữ giờ tĩnh nguyện mỗi ngày để được đến gần Chúa. Xin cho con kinh nghiệm sự ngọt ngào và phước hạnh khi ở trong mối tương giao với Chúa mỗi ngày.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

46 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page