top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-05 Chịu khổ để rao giảng Tin Lành


 

Câu gốc: “Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ” (câu 5).


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy Mục sư Ti-mô-thê phải làm gì trong chức vụ mình đang nhận lãnh? Ông phải đối diện với thực tế nào? Vì sao lời dạy này cũng dành cho mỗi con dân Chúa? Bạn sẵn sàng chịu khổ để rao giảng Phúc Âm như thế nào?


Đây là chương cuối trong thư tín thứ hai mà Sứ đồ Phao-lô viết cho người con thuộc linh của mình là Mục sư trẻ Ti-mô-thê. Sau nhiều lời dạy dỗ và khuyên nhủ, cuối cùng vị sứ đồ trao ngọn đuốc của chức vụ truyền giảng Phúc Âm cho Mục sư trẻ Ti-mô-thê.


Sứ đồ Phao-lô ủy thác công tác rao giảng Phúc Âm trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu Christ (câu 1). Ông nói rõ với Mục sư trẻ Ti-mô-thê rằng, con sẽ phải đối diện với chính Đấng Christ là Đấng sẽ đoán xét mọi người về chức vụ của mình. Vì thế, Mục sư Ti-mô-thê phải luôn sẵn sàng “giảng đạo,” tức “truyền giảng Lời Chúa” hay “rao giảng Phúc Âm” bất cứ thời điểm nào, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh để không bị mất cơ hội. Vì sẽ có thời điểm người ta không chịu nghe đạo lành, bị nhiều điều hấp dẫn của xã hội lôi kéo xa khỏi những giáo lý chân chính. Từ “đạo lành” ở đây cũng chính là từ được dịch là “sự dạy dỗ” trong II Ti-mô-thê 3:16. Từ này mô tả Kinh Thánh “được Đức Chúa Trời soi dẫn và có ích cho sự dạy dỗ.” Sẽ đến lúc con người từ chối lắng nghe sự dạy dỗ chân thật và đúng đắn. Thay vào đó, họ chỉ muốn nghe những gì họ cho là thật và muốn tin, hoặc những lời êm tai, mát dạ. Cuối cùng, người ta sẽ bịt tai không nghe lẽ thật mà hướng về những chuyện hoang đường (câu 4). Vì vậy, điều quan trọng là phải tận dụng mọi thời cơ, sẵn sàng chịu gian khổ để truyền giảng Phúc Âm.


Mỗi Cơ Đốc nhân đều đã được Chúa Giê-xu chuộc mua bằng máu Ngài để từ địa vị đầy tớ ma quỷ trở nên đầy tớ phục vụ Chúa, chúng ta phải là một đầy tớ ngay lành và trung tín với Chúa. Khi quyết định theo Chúa và phục vụ Ngài, Mục sư Ti-mô-thê cũng như mỗi chúng ta phải chấp nhận trả giá để chịu khổ vì Phúc Âm cứu rỗi của Đức Chúa Giê-xu Christ. Đây là điều không thể tránh vì công tác truyền giảng Phúc Âm cứu người là công tác giành giật linh hồn tội nhân từ tay ma quỷ trong trận chiến thuộc linh.


Như vậy, sứ mệnh quan trọng của mỗi Cơ Đốc nhân, từ mục sư lẫn mọi tín hữu, từ người trẻ đến người già là truyền giảng Phúc Âm cứu người “bất luận gặp thời hay không gặp thời.” Hãy “chịu đựng gian khổ, làm công việc của nhà truyền giảng Tin Lành” (câu 5 BTTHĐ). Xin Chúa cho chúng ta kiên trì, chịu khổ và tận dụng mọi cơ hội rao giảng Phúc Âm để chu toàn chức vụ Chúa giao.


Bạn có sẵn sàng chịu khổ để rao giảng Phúc Âm không?


Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm và tính kiên trì trong chức vụ Chúa giao phó, nhất là trong công tác rao giảng Phúc Âm. Xin giúp con sẵn sàng chịu khổ vì Danh Chúa để cứu nhiều người về cho Ngài.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page