top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

09-28 Bàn để bánh trần thiết


 

Câu gốc: “Ngươi cũng phải lấy bột lọc, hấp mười hai ổ bánh; mỗi ổ cân nặng hai phần mười ê-pha; đoạn sắp ra hai hàng sáu ổ trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Đức Giê-hô-va” (Lê-vi Ký 24:5-6).


Câu hỏi suy ngẫm: Bàn để bánh trần thiết có những đặc điểm gì? Vật quan trọng nhất trên bàn này là gì? Bánh trần thiết có ý nghĩa nào? Hình ảnh bánh là biểu tượng chỉ về những điều gì trong Tân Ước? Ngày nay, bạn làm gì để tâm linh luôn được no đủ?


Bàn để bánh trần thiết có bề dài hai thước (khoảng 88cm), bề ngang một thước (khoảng 44cm), bề cao một thước rưỡi (khoảng 66cm), được làm bằng gỗ si-tim và dát vàng ròng bên ngoài. Giống như Hòm Bảng Chứng, bàn để bánh trần thiết có bốn khoen bằng vàng ở bốn góc bàn, gắn với hai cây đòn khiêng bằng gỗ si-tim bọc vàng bên ngoài được xỏ vào bốn khoen bằng vàng để có thể di chuyển khi cần. Chu vi của mặt bàn có chạy viền bằng vàng bề cao khoảng bốn ngón tay để giữ cho các vật ở trên bàn không bị rớt khi di chuyển. Trên bàn còn có những vật dụng như đĩa, chén, chậu, ly được làm bằng vàng ròng để làm lễ quán.

Vật quan trọng nhất trên bàn là bánh trần thiết chứ không phải những vật dụng được làm bằng vàng sáng chói. Bánh trần thiết chỉ về sự hiện diện của Chúa (câu 30), được sắp thành hai hàng gồm mười hai cái bánh, mỗi hàng sáu bánh, tượng trưng cho mười hai chi phái của Ít-ra-ên (Lê-vi Ký 24:5-8). Những chiếc bánh được đặt lên bàn như của lễ tạ ơn Đức Chúa Trời thành tín đã ban vật thực hằng ngày cho dân Ngài. Qua đó, nhắc nhở cho dân Chúa luôn nhớ rằng sự nuôi dưỡng về thuộc thể lẫn thuộc linh chỉ đến từ Đức Chúa Trời để họ luôn biết ơn Ngài.


Trong Tân Ước, hình ảnh bánh trần thiết còn là biểu tượng chỉ về Chúa Giê-xu, Đấng đã phán, “là bánh của sự sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35). Ngài còn tiếp tục xưng mình là bánh hằng sống từ trời xuống, thân thể Ngài là bánh ban cho vì sự sống của thế gian, hầu cho ai ăn chẳng hề chết (Giăng 6:48-51). Trước khi chịu khổ hình, Chúa Giê-xu “cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho các môn đệ mà phán rằng: Này là thân thể Ta, đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến Ta” (Lu-ca 22:19). Sau khi Chúa Giê-xu thăng thiên, Ngài tiếp tục ban cho nhân loại Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, đây là bánh thuộc linh cho con dân Chúa mỗi ngày. Ngày nay, chúng ta không dâng bánh lên bàn để bánh trần thiết nhưng hằng ngày chúng ta ăn nuốt Lời Chúa là bánh hằng sống để tâm linh no đủ, và luôn giấu Lời Chúa trong lòng để không phạm tội cùng Chúa (Thi-thiên 119:11).


Bạn có thấy ơn Chúa trên đời sống mình mỗi ngày không? Bạn làm gì để bày tỏ lòng biết ơn Chúa?


Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban cho con bánh hằng sống là Chúa Giê-xu và Lời của Ngài để nuôi dưỡng tâm linh con được sống động và mạnh mẽ. Cảm tạ Cha cũng đã thành tín ban cho vật thực hằng ngày nuôi dưỡng thân xác con. Xin nhắc con sống biết ơn và thờ phượng Ngài luôn luôn.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

31 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page