top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-03 Tự chủ: Giữ thân mình thánh sạch


 

Câu gốc: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-4).


Câu hỏi suy ngẫm: Chàng Giô-sép đối diện với sự cám dỗ như thế nào? Chàng phản ứng ra sao? Nhờ đâu chàng có thể tự chủ “giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng”? Bạn chống lại cám dỗ bằng cách nào?


Sau khi bị bán qua Ai Cập và làm nô lệ cho Quan Phô-ti-pha, chàng Giô-sép được Đức Chúa Trời ban phước trong mọi việc tay chàng làm nên ông chủ tin tưởng và giao cai quản hết gia tài mình (39:1-6a). Kinh Thánh mô tả chàng Giô-sép rất khôi ngô, tuấn tú (39:6b). Chính diện mạo điển trai của chàng đã hấp dẫn vợ của ông Phô-ti-pha. Bà đã liếc mắt đưa tình và ngày qua ngày bà cứ quyến dụ chàng Giô-sép ăn nằm với bà (câu 7, 10). Chàng Giô-sép đang đối diện với sự cám dỗ hết sức gay go, không chỉ một lần nhưng cứ ngày này qua ngày khác và chàng phải đương đầu với nó. Làm sao chàng có thể tự chủ và kiềm chế cảm xúc của mình để tiếp tục từ chối bà chủ? Chàng lấy sức mạnh từ đâu để chống lại sự quyến dụ của bà? Chỉ có thể nương dựa vào một mình Đức Chúa Trời, Đấng đã bảo vệ và ban phước dư dật cho chàng.


Ngay từ đầu, chàng Giô-sép đã nói rõ cho bà chủ biết chính kiến của mình: chàng không muốn phụ lòng ông chủ, và quan trọng hơn hết là không thể “làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời” (câu 8-9). Một phản ứng dứt khoát với một lập trường vững vàng. Dù bà chủ tiếp tục quyến rũ ngày này qua ngày nọ, chàng Giô-sép vẫn tiếp tục từ chối (câu 10). Cho đến một ngày bà chủ hành động, nắm áo và kéo chàng lại với bà. Lúc này, chàng Giô-sép càng quyết tâm giữ cho thân mình thánh sạch bằng cách bỏ lại chiếc áo mà “chạy trốn” dù biết có thể gặp rắc rối về sau (câu 12).


Nhiều người bị ngã gục trước cám dỗ tình dục, nhưng chàng Giô-sép đã giữ được phẩm tính tiết độ, tự chủ, làm vui lòng Chúa khi biết lánh ô uế để giữ thân mình thánh sạch và tôn trọng. Chính sự kính sợ Chúa và biết ý muốn của Ngài nên chàng Giô-sép đã thắng được cám dỗ, dứt khoát không chiều theo dục vọng bản thân, quyết tâm làm theo ý muốn Chúa hơn là ý muốn con người.


Sứ đồ Phao-lô cho biết “ý muốn của Đức Chúa Trời là khiến chúng ta nên thánh” nghĩa là phải lánh sự ô uế, không sa vào tình dục luông tuồng và giữ cho thân mình được thánh sạch (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-5). Con cái Chúa phải học biết ý muốn Chúa và sống đẹp ý Ngài. Nên thánh là một tiến trình biến đổi diễn ra hằng ngày. Trên hành trình theo Chúa, mỗi Cơ Đốc nhân phải được thánh hóa mỗi ngày. Phải nhờ cậy Chúa Thánh Linh sống tự chủ, tiết độ để giữ cho thân mình thánh sạch, xứng đáng với danh hiệu “thánh đồ” mà Chúa ban cho khi chúng ta tin nhận Ngài.


Bạn có quyết tâm giữ cho thân mình thánh sạch trước mặt Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhờ cậy sức Chúa để tự chủ, chống trả sự cám dỗ và kiên quyết giữ thân mình thánh sạch, sống vui lòng Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

22 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page