top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-05 Ông Ma-na-sôn - Môn đệ trung kiên


 

Câu gốc: “Có mấy người môn đệ ở thành Sê-sa-rê cũng đến đó với chúng ta, dẫn chúng ta vào nhà tên Ma-na-sôn kia, quê ở Chíp-rơ, là một môn đệ lâu nay, và người cho chúng ta trọ tại nhà mình” (câu 16).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ma-na-sôn là ai? Ông có những tính cách tốt đẹp nào? Ông đã sử dụng những gì để phục vụ Chúa và làm sáng Danh Ngài? Bạn học được gì qua tinh thần phục vụ của ông Ma-na-sôn?


Ông Ma-na-sôn là một nhân vật khá đặc biệt vì Kinh Thánh chỉ dùng một câu duy nhất để nói về ông. Tuy nhiên, một câu ngắn ngủi này cũng đủ để nhìn thấy cả hành trình theo Chúa của ông.


Khi trở về Giê-ru-sa-lem từ hành trình truyền giáo lần thứ ba, Sứ đồ Phao-lô cùng một số tín hữu tại Sê-sa-rê đã dừng chân và trú ngụ tại nhà một người tên Ma-na-sôn quê tại Chíp-rơ, cùng quê hương với ông Ba-na-ba (Công-vụ Các Sứ-đồ 4:36). Về đức tin, ông Ma-na-sôn là “một môn đồ lâu nay.” Cụm từ này có nghĩa là “một môn đệ từ khi bắt đầu,” nói cách khác, ông Ma-na-sôn là một trong những tín hữu đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem. Có thể ông đã tiếp nhận Chúa

Giê-xu trong ngày Lễ Ngũ Tuần hoặc thậm chí ông đã từng được nhìn thấy Chúa Giê-xu và trực tiếp nghe Ngài giảng dạy. Việc ông Lu-ca nhấn mạnh thời điểm rất sớm khi ông Ma-na-sôn làm môn đệ của Chúa Giê-xu hàm ý những người tương tự như ông còn lại rất ít trong thời điểm đó. Kinh Thánh đã nhắc đến tín hữu kỳ cựu Ma-na-sôn không phải khi ông đang phát biểu tại một cuộc hội nghị hay đang dạy dỗ trong nhà hội, nhưng là khi ông mở cửa căn nhà của mình để tiếp đón đoàn truyền giáo của Sứ đồ Phao-lô.


Cuộc đời của ông Ma-na-sôn là một cuộc đời trung tín. Trung tín với Chúa và đức tin đặt nơi Ngài. Dù thời gian có trôi qua nhưng đức tin vẫn không lay chuyển. Ông không hề mang lấy một danh xưng quan trọng nào mà chỉ đơn giản là “một môn đệ.” Bạn muốn mình là ai trong cuộc đời này? Bạn đang muốn người khác biết đến mình trong vai trò nào? Không có bất cứ một danh xưng nào cao trọng hơn là “một môn đệ của Chúa Giê-xu.” Danh Chúa được cả sáng qua cuộc đời của những tín hữu bình thường nhưng trung tín với Ngài.


Cuộc đời của ông Ma-na-sôn trung tín với sự phục vụ Chúa qua những gì Chúa ban cho. Ông sẵn lòng làm những gì ông có thể làm, đó là mở cửa đón đoàn truyền giáo. Ông Ma-na-sôn nhắc chúng ta nhớ đến bà Ma-ri, người xức dầu cho Chúa, “người đã làm điều mình có thể làm được” (Mác 14:8). Điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi bà Ma-ri, nơi ông Ma-na-sôn chính là làm điều họ có thể làm được để phục vụ Chúa, để dự phần trong việc truyền bá Phúc Âm, để phục vụ anh chị em mình. Danh Chúa được cả sáng qua cuộc đời của những tín hữu rất bình thường nhưng trung tín phục vụ Chúa qua những việc mà họ có thể làm.


Bạn đang có gì trong tay và bạn sử dụng để phục vụ Chúa như thế nào?


Lạy Chúa, xin cho con trở nên một Ma-na-sôn cho Ngài và cho Hội Thánh của Ngài. Xin cho con trung tín với Ngài và sẵn sàng phục vụ Chúa trong những gì Chúa ban cho để cuộc đời con làm sáng Danh Ngài.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page