top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-10 Gieo gió gặt bão


 

Câu gốc: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Vua A-cha-xia đi theo các đường lối ác của nhà A-háp? Hậu quả là gì? Bài học cảnh tỉnh bạn điều gì trong cuộc sống?


Vua A-cha-xia của vương quốc Giu-đa lên ngôi lúc hai mươi hai tuổi và chỉ cai trị được một năm. Ông là con trai út của Vua Giô-ram. Mẹ vua là bà A-tha-li, con của Vua A-háp và Hoàng hậu Giê-sa-bên khét tiếng gian ác. Vua A-cha-xia “cũng đi theo các đường lối của nhà A-háp” như vua cha vì “mẹ người là kẻ bày mưu, giục người làm điều ác” (câu 3).


Vì nghe theo mưu ác của mẹ nên vua đã “làm những điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va như nhà A-háp đã làm.” Hơn nữa, sau khi vua cha băng hà, Vua A-cha-xia bị những cố vấn từ nhà A-háp bày mưu tính kế khiến vua đi đến chỗ diệt vong. Vì nghe theo mưu kế của họ nên vua đã liên minh với cậu mình là Vua Giô-ram của Ít-ra-ên, kéo quân đến Ra-mốt Ga-la-át để tấn công vua Sy-ri. Trong trận chiến đó, Vua Giô-ram bị thương. Sau khi trở về, Chúa khiến cho Vua A-cha-xia đi thăm Vua Giô-ram đang trị thương ở Gít-rê-ên. Tại đây, Vua A-cha-xia đã bị Tướng Giê-hu đang thi hành sự phán xét nhà A-háp bắt và giết chết.


Vua A-cha-xia có kết cuộc như vậy vì đã chịu ảnh hưởng xấu từ gia đình và những người chung quanh mình nên phải chịu sự đoán phạt của Chúa. Vua Giô-sa-phát, “người hết lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va,” là ông nội của Vua A-cha-xia, đã sai lầm khi kết thông gia với nhà A-háp, để cho con gái của Vua A-háp là bà A-tha-li xâm nhập vào gia đình mình. Hậu quả là con trai của Vua Giô-sa-phát là Vua Giô-ram đã “theo điều nhà A-háp đã làm” (2 Sử-ký 21:6), làm điều ác và giết hết các em mình nên bị Chúa đoán phạt phải chết trong đau đớn (2 Sử-ký 21:19). Cháu nội của Vua Giô-sa-phát là Vua A-cha-xia cũng bị ảnh hưởng xấu của bà A-tha-li mà làm điều ác và bị giết chết đến nỗi “trong nhà A-cha-xia chẳng còn ai có thể giữ quyền cai trị nước được” (câu 9).


Lời Chúa dạy: “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.” Một sai lầm dù nhỏ của hôm nay sẽ phải trả giá đắt và dài lâu trong tương lai. Một nếp sống thỏa hiệp với thế gian và tội lỗi ngày nay có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc và hậu quả ấy sẽ kéo dài trong cuộc sống của chính mình cùng dòng dõi mình. Bài học hôm nay cảnh tỉnh mỗi chúng ta hãy hết lòng đi theo đường lối của Chúa, vâng phục Lời Chúa dạy, làm theo điều thiện và noi gương những người tin kính để gặt được phước hạnh lâu dài cho bản thân, gia đình, và dòng dõi của mình. Muốn vậy, chúng ta phải thường xuyên đọc và học Kinh Thánh để Lời Chúa dẫn dắt cuộc sống chúng ta mỗi ngày.


Bạn có đang chịu ảnh hưởng bởi quan niệm sống của những người thế gian không?


Lạy Chúa, xin Lời Ngài soi sáng và dẫn dắt con đi theo đường lối Ngài. Xin cho con luôn vâng phục Chúa để nhận lãnh ơn phước Chúa ban chứ không phải sự bại hoại cho bản thân và gia đình.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page