top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-10 Sống chân thật, công chính


 

Câu gốc: “Có kẻ làm bộ giàu, mà chẳng có gì hết; Cũng có người làm bộ nghèo, lại có của cải nhiều” (câu 7).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn nói gì về đời sống giả dối của người nghèo và người giàu? Vấn đề chính ông muốn dạy con ở đây là gì? Bạn sống thế nào để bày tỏ sự chân thật, công chính?


Vua Sa-lô-môn đã dạy con trong Châm-ngôn 13:6: “Sự công bình bảo hộ người ăn ở ngay thẳng; nhưng sự gian ác đánh đổ kẻ phạm tội.” Tiếp theo, ông dạy con sống công chính về phương diện tiền của. Từ “làm bộ” trong câu 7 nói lên sự thiếu trung thực trong cuộc sống. Người “làm bộ” như vậy là để đánh lừa những người khác. Người nghèo vì tự ái, mặc cảm, tự ti mà làm ra vẻ mình giàu có. Còn người giàu làm ra vẻ mình nghèo để che đậy của cải. Người giàu hay nghèo đều có những nỗi lo riêng, người nghèo không sợ ai bắt cóc đòi chuộc mạng nhưng lại lo túng thiếu; người giàu lo mất của và cũng lo sợ bị bắt cóc đòi tiền chuộc mạng. Như vậy, của cải không bảo đảm cho con người có sự bình an và hạnh phúc. Vấn đề Vua Sa-lô-môn dạy con ở đây không phải là việc có của cải nhiều hay ít mà là con đừng vì của cải mà sống không trung thực với người và phạm tội với Chúa.


Chúa muốn chúng ta sống chân thật với điều Chúa ban cho để thể hiện đức tin nơi Ngài: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Khi chúng ta chú tâm vào sự dạy dỗ của Lời Chúa và sống nếp sống công chính, chúng ta sẽ nhận được sự chu cấp của Chúa cho những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Mục sư Warren W. Wiersbe viết: “Nhân cách quan trọng hơn địa vị, khôn ngoan quan trọng hơn tài sản. Đức Chúa Trời không đề cao sự nghèo nàn, nhưng Ngài cũng không tán dương sự dư dật.” Tiền bạc, của cải tự nó không xấu cũng không tốt, xấu hay tốt là do người sử dụng. Khi Chúa giao tiền bạc của cải cho chúng ta, chúng ta phải trung tín để làm lợi ra cho Chúa. Và cũng đừng vì ham mê tiền của mà phạm tội. Hãy nhớ Lời Chúa nhắc nhở chúng ta một điều rất hiển nhiên, “Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được” (I Ti-mô-thê 6:7). Nếu vì tiền của mà phạm tội, chúng ta không những bị hình phạt trong đời này mà cả trong đời sau như Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo: “Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn” (I Ti-mô-thê 6:10).


Ước mong cách sống của chúng ta luôn bày tỏ sự công chính và chân thật. Đời sống chúng ta bày tỏ sự trông cậy nơi Chúa để nhận được sự bình an và thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh Chúa đặt để chúng ta.


Bạn có đang sống chân thật với những điều Chúa ban cho không?


Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài đã nhắc nhở con phải cẩn thận trong cách sống. Xin cho con không đặt mục đích đời sống của con nơi tiền bạc của cải, nhưng luôn hướng đến đời sống vĩnh cửu và sống công chính.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page