top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-16 Lắng nghe


 

Câu gốc: “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về sự nghe như thế nào? Kết quả khác biệt ra sao giữa nghe vội vã và lắng nghe cẩn thận? Bạn cần có thái độ thế nào khi nghe người khác nói?


Qua hai câu 13 và 15, Vua Sa-lô-môn cho thấy tầm quan trọng của việc nghe. Nghe là quá trình tiếp nhận âm thanh một cách thụ động, nhưng lắng nghe là quá trình chủ động của người nghe để hiểu rõ ý của người nói. Trong câu 13, vua đề cập đến hậu quả của việc không lắng nghe cẩn thận. Cụm từ “trả lời trước khi nghe” có ý nghĩa là nghe không trọn vẹn, chưa nhận hết ý nghĩa của câu nói, trước khi người khôn ngoan dứt lời đã ngắt lời người nói, hấp tấp đưa ra ý kiến của mình. Đó là người dại (xem Châm-ngôn 18:2) vì chẳng những thiếu tế nhị nhưng còn biểu lộ tính cách thiếu cẩn trọng của người nghe. Hậu quả “trả lời trước khi nghe” chỉ chuốc lấy hổ thẹn và sỉ nhục (câu 13). Ngược lại, trong câu 15, trước giả nêu một hình ảnh tương phản, “tai người khôn ngoan tìm kiếm sự hiểu biết.” Người hiểu biết dễ gặp tri thức (Châm-ngôn 14:6), càng lắng nghe cẩn thận, càng nhận được khôn ngoan và cao trọng.


Xã hội phát triển lôi cuốn con người vào lối sống vội vã. Vào nhà thờ nhiều con dân Chúa chỉ muốn nghe giảng thật ngắn để sớm ra về. Tai nghe Lời Chúa dạy nhưng trí lơ đãng, phân tâm, nghĩ đến việc khác. Nếu không chăm chú lắng nghe thì làm sao hiểu được Lời Chúa để đức tin tăng trưởng. Trong gia đình, nhiều khi con cháu chưa nghe ông bà, cha mẹ nói trọn câu đã khó chịu bỏ đi. Nhiều khi còn buồn phiền trách móc cha mẹ sao nói nhiều, nói hoài và cho rằng mình khôn ngoan hơn, hợp thời hơn ông bà cha mẹ, để rồi khi vướng vào cạm bẫy của tội lỗi hoặc thất bại trong đường đời mới ân hận vì khi trước không kiên nhẫn lắng nghe. Không ít người con khi trưởng thành đã hối tiếc vì không còn cơ hội được lắng nghe những lời dạy khôn ngoan, những tâm tình chan chứa yêu thương của ông bà cha mẹ.


Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta chịu khó, kiên trì rao giảng Lời Chúa để giúp nhiều người có thể nghe được Phúc Âm cứu rỗi, vì nếu không rao giảng thì làm sao người ta nghe và tin Chúa để được cứu. Các phụ huynh nên hết lòng giúp con cháu lắng nghe những lời dạy dỗ của Chúa, kiên nhẫn và trình bày sao cho hiệu quả, dễ thu hút con cháu lắng nghe. Mỗi con dân Chúa cần dành thời gian lắng nghe tiếng Chúa qua việc học Kinh Thánh và tương giao với Chúa mỗi ngày, cũng đừng bỏ qua lời dạy của ông bà, cha mẹ là những người đi trước và có nhiều kinh nghiệm trong bước đường theo Chúa.


Bạn có kiên trì, nhẫn nại lắng nghe Lời Chúa và lời của những người khôn ngoan chưa?


Tạ ơn Cha Thiên Thượng đã ban Lời Ngài cho con. Xin cho con kiên nhẫn lắng nghe Lời Chúa và không bỏ qua lời của người khôn ngoan. Xin cho con cũng kiên nhẫn truyền rao Lời Chúa cho mọi người để họ có thể nghe và được cứu.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page