top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-18 Thái độ khi đối diện với chỉ trích


 

Câu gốc: “Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước” (Ma-thi-ơ 5:11).


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã ví sánh dòng dõi Ít-ra-ên hiện tại với ai? Vì sao Ngài ví sánh như vậy? Mục đích của sự phê phán và chỉ trích ông Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu là gì? Bạn có thái độ và phản ứng thế nào khi đối diện với sự chống đối như vậy?


Chúa Giê-xu ví sánh dòng dõi Ít-ra-ên trong thời đại của Ngài như những trẻ con đang chơi đùa ở giữa phố chợ, chúng rất hồn nhiên nhưng đôi khi cũng xảy ra mâu thuẫn, khi những đứa này muốn chơi trò vui nhưng những đứa khác lại muốn chơi những trò buồn. Chúng cãi vã, giận nhau làm huyên náo cả một khu chợ.


Dòng dõi Ít-ra-ên trong thời kỳ Chúa Giê-xu đã chống lại những người lên án và chỉ ra thực trạng của họ. Họ luôn tự hào về truyền thống Do Thái và luôn sử dụng luật pháp như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho hệ thống quyền lực của họ. Họ vu khống ông Giăng Báp-tít bị quỷ ám vì thấy ông “không ăn, không uống,” chúng ta biết ông Giăng Báp-tít là người sống trong hoang mạc, thường kiêng ăn và chỉ ăn châu chấu với mật ong rừng (Ma-thi-ơ 3:4). Trong lúc Chúa Giê-xu hòa mình với những người bị xã hội xa lánh thì họ lại phê phán Chúa “là người ham ăn mê uống, bạn bè với người thu thuế cùng kẻ xấu nết.” Mục đích của những sự phê phán và chỉ trích của họ là để che giấu sự xấu xa của mình, vì sứ điệp của ông Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu đã chỉ ra sự giả hình và tội lỗi của họ nên họ muốn hạ uy tín của ông Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu xuống. Hành động của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si chẳng khác nào hành động của con trẻ, vì người trưởng thành và khôn ngoan không bao giờ có những hành động như vậy.


Ngày nay, chúng ta cũng thường đối diện với những sự chỉ trích, phê phán, vu khống của những người không muốn nghe chúng ta khi chúng ta nói về tội lỗi, sự ăn năn, và sự sống đời đời. Đôi lúc chúng ta cảm thấy buồn, giận, và muốn phản ứng để đáp trả; tuy nhiên, Chúa muốn chúng ta cứ sống chân chính để phô bày chân lý của Đức Chúa Trời qua việc làm hằng ngày của mình. Chúng ta không cần phải biện minh hoặc tranh luận về cách sống của chúng ta mà cứ sống đúng theo những điều Chúa dạy, đó là cách phản ứng khôn ngoan của những người đã tiếp nhận chân lý và trưởng thành trong chân lý. Hãy nhớ Lời Đức Chúa Giê-xu đã phán, khi chúng ta hết lòng sống cho Chúa mà bị người khác mắng nhiếc, bức hại, và vu khống đủ điều, thì chúng ta hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ vì biết rằng mình đang ở trong mối liên hệ phước hạnh với chính Chúa (Ma-thi-ơ 5:11-12).


Bạn có đang cư xử khôn ngoan theo điều Chúa dạy trước những sự bức hại, chỉ trích, và chống đối không?


Lạy Chúa, xin đừng để con bị phân tâm trước những sự phê phán, chỉ trích, lên án của người khác khi con giới thiệu về Chúa. Xin giúp con luôn tập trung vào Chúa để sống và làm theo những điều Ngài muốn con làm.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page