top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-27 Lửa của ngày đoán xét


 

Câu gốc: “Vậy người ta sao chẳng bỏ thành có tiếng khen, là thành làm sự vui vẻ cho Ta… Ta sẽ đốt lửa nơi tường thành Đa-mách, nó sẽ thiêu hủy các cung điện Bên-Ha-đát” (câu 25, 27).


Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã dùng những tiên tri nào rao sự đoán phạt cho thành Đa-mách? Hình phạt được Tiên tri Giê-rê-mi rao báo cho Đa-mách là gì? Bạn nhận được lời nhắc nhở nào khi học về lời tiên tri ngắn ngủi này?


Đa-mách là thủ đô của nước Sy-ri (Ê-sai 7:8), ở phía bắc Ít-ra-ên. Ông Sau-lơ gặp Chúa trên đường đi Đa-mách và được Đức Chúa Trời kêu gọi trở nên sứ đồ cho Dân Ngoại. Sy-ri là dân tộc cư xử với dân Chúa vô cùng ác độc và hà khắc. Đức Chúa Trời đã dùng Tiên tri Ê-sai nói tiên tri nghịch cùng Đa-mách (Ê-sai 17:1-14). Tiên tri A-mốt cũng đã tố cáo người Sy-ri về cách cư xử với người Ga-la-át như lúa trên sàn đập lúa (A-mốt 1:3-5).


Lời tiên tri trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay cho biết án phạt của Đức Chúa Trời sắp sửa thi hành trên Đa-mách. Tin xấu làm cho dân thành khiếp đảm, “Biển đương đau đớn, không yên lặng được. Đa mách đã trở nên yếu đuối, xây lại đi trốn, sự run rẩy đã bắt lấy nó: Sự buồn rầu đau đớn cầm lấy nó, như đàn bà đang đẻ” (câu 23a-24), nói lên tình trạng của dân cư thành Đa-mách trước sự tấn công của đạo quân Ba-by-lôn: họ bủn rủn tay chân, trở nên yếu ớt, hoảng sợ chạy trốn nhưng đã quá trễ, vì quân đội kẻ thù đã tiến vào sát rồi. Tiên tri Giê-rê-mi mô tả họ đau đớn như sản phụ sắp sinh con, và những trai trẻ sẽ gục ngã trên các quảng trường, đường phố, những chiến binh cũng phải kinh hoàng nín lặng, thành Đa-mách và các cung điện Bên-Ha-đát của Sy-ri sẽ bị Đức Chúa Trời tiêu hủy trong lửa (câu 26-27).


Lời tiên tri cảnh báo về sự sụp đổ của đế quốc Sy-ri là một đế quốc nổi tiếng hùng mạnh thời đó. Sự kiêu ngạo và tàn ác của Sy-ri đối với dân Chúa đã khiến đế quốc này thành tro bụi. Không có gì là bền vững dưới mặt trời. Sứ điệp dành cho Đa-mách rất ngắn chỉ trong 5 câu nhưng chứa đựng sự đoán phạt khủng khiếp dành cho một dân tộc cứng lòng không chịu ăn năn.


Nhân loại ngày nay vẫn không thiếu những người chống đối Chúa, bức hại con dân Ngài, bịt tai trước những lời công bố về sự đoán phạt trong Kinh Thánh rằng cơn giận của Đấng Thánh Khiết, Công Bình sắp giáng xuống cho chính họ nếu không bằng lòng ăn năn tin nhận ơn cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Lời Chúa trong thư II Phi-e-rơ 3:7 cảnh báo về ngày đoán xét: “Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác.” Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, nhưng đến đúng thời điểm, cả thế gian sẽ dành cho lửa. Mỗi chúng ta hãy sốt sắng rao báo Phúc Âm để nhiều người được cứu trong ngày của Chúa.


Bạn có được thúc giục rao truyền Phúc Âm cứu rỗi cho những người chung quanh không?


Kính lạy Chúa Công Bình và Yêu Thương! Xin cho con giữ vững đức tin cho đến ngày cuối cùng, và mạnh mẽ rao truyền sự cứu rỗi của Chúa cho nhiều người để họ thoát khỏi lửa trong ngày đoán xét.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

37 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page