top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

10-30 Luật lệ đối với nữ nô tỳ


 

Câu gốc: “Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm được ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại” (câu 10-11).


Câu hỏi suy ngẫm: Có sự khác biệt nào về luật lệ đối với người nữ nô tỳ và nô lệ nam? Người chủ phải đáp ứng những nhu cầu căn bản nào cho người nữ nô tỳ? Bạn học được những nguyên tắc nào phải được tôn trọng đối với những người nghèo khó?


Trong khi nô lệ nam được giải phóng khỏi thân phận nô lệ qua sáu năm phục vụ thì người nữ nô tỳ phải tiếp tục phục vụ trong nhà chủ (câu 7), vì vai trò của người nữ nô tỳ cũng có nhiều khác biệt. Nàng không chỉ đóng vai trò người đầy tớ phục vụ trong nhà nhưng còn là hầu thiếp hay vợ lẽ của người chủ (câu 8). Nàng cũng sẽ sinh con cho chủ. Có lẽ vì lý do này mà người nữ nô tỳ có sợi dây ràng buộc khắng khít và lâu dài với chủ hơn.


Nếu nàng không làm đẹp lòng chủ là người đã cưới nàng làm hầu thiếp thì chủ phải để nàng được chuộc ra chứ không có quyền gạt bán nàng cho người ngoại bang (câu 8). Chúa không ủng hộ việc mua bán nô lệ giữa vòng dân Chúa, đặc biệt là việc dân Ngài bị bán làm nô lệ cho người ngoại bang. Nếu người chủ muốn cưới thêm hầu thiếp thì ông ta không được cắt giảm thức ăn, quần áo, và tình nghĩa vợ chồng với người nữ nô tỳ trước đó. Điều này cho thấy xã hội lúc bấy giờ cho phép chế độ đa thê, tuy nhiên, Chúa dạy người chồng phải đáp ứng đủ những nhu cầu căn bản cho các hầu thiếp của mình cả về phương diện thể xác lẫn tinh thần. Nếu người chủ không chu cấp đủ cơm ăn áo mặc, hay không đáp ứng tình nghĩa vợ chồng cho người nữ nô tỳ trước đó thì người nữ ấy có thể ra tự do mà không phải trả tiền lại (câu 11). Trường hợp chủ muốn dành nàng cho con trai mình làm hầu thiếp thì phải cư xử với nàng như con gái mình (câu 9). Như vậy, mọi người phải tôn trọng hôn nhân, không được phạm tội loạn luân.


Ngày trước, các gia đình nghèo rơi vào cảnh túng thiếu hoặc không đủ tiền sắm sửa sính lễ cưới xin theo phong tục, người cha phải đem con gái bán vào nhà giàu để làm hầu thiếp. Luật định này nhằm giúp các cô dâu con nhà nghèo không bị bắt nạt và bảo vệ quyền lợi của họ. Chúa muốn con dân Chúa ngày nay cũng phải sống yêu thương, bảo vệ quyền lợi cho người gặp cảnh khó nghèo. Mọi người dù là chủ hay đầy tớ cần phải ghi nhớ Chúa đã giải cứu mình ra khỏi thân phận nô lệ của tội lỗi nên phải cư xử với nhau trong tinh thần của những người được Chúa yêu thương và chết thay cho.


Bạn có sống và cư xử với nhau trong tinh thần yêu thương như Chúa đã yêu thương bạn không?


Cảm tạ Chúa ban cho con đời sống tự do. Cầu xin Chúa giúp con và cộng đồng mang Danh Chúa sống yêu thương, giúp đỡ và bênh vực người khó nghèo, góp phần xây dựng một cộng đồng yêu thương và công bằng theo Lời Chúa dạy.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

38 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page