top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-05 Vì sao tạ ơn


 

Câu gốc: “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.”


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao “cả trái đất” phải reo mừng, chúc tụng, ca ngợi, và tạ ơn Đức Chúa Trời? Thi-thiên 100:5 cho thấy lý do chính của sự tạ ơn là gì? Bạn đang tạ ơn Chúa vì điều gì?


Làm sao có thể đếm hết những phước lành Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã nói: “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (II Cô-rinh-tô 9:15). Thi-thiên 100:5 cho thấy vượt trên những ơn phước Chúa ban, chúng ta thờ phượng, ca ngợi, chúc tụng, và tạ ơn Đức Chúa Trời trước hết là vì chính Ngài.


Thứ nhất, vì Đức Chúa Trời là thiện hay tốt lành. Sự tốt lành của Đức Chúa Trời thể hiện qua sự sáng tạo của Ngài (Sáng Thế Ký 1:10, 12, 18, 21, 25, 31). Sự tốt lành của Đức Chúa Trời còn thể hiện qua bản chất đạo đức của Ngài thông qua luật pháp Ngài ban cho con người (Rô-ma 7:12). Và sự tốt lành cũng được bày tỏ trong ý tưởng của Ngài dành cho chúng ta (Giê-rê-mi 29:11; Rô-ma 12:2). Hơn thế nữa, sự cứu rỗi Đức Chúa Trời ban cho tội nhân qua sự chết của Chúa Giê-xu được gọi là Phúc Âm, nghĩa là “tin tức tốt lành.”


Thứ hai, vì Đức Chúa Trời nhân từ. Nhân từ trong tiếng Hê-bơ-rơ là sự tổng hợp của lòng thương xót, tử tế, nhân từ, chăm sóc trìu mến. Sự nhân từ mô tả tình yêu theo giao ước của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài—một lòng nhân từ nồng nàn, thương xót, theo đuổi không ngừng nghỉ vượt trên khả năng trả ơn của họ. Và thật phước hạnh khi sự nhân từ Đức Chúa Trời đối đãi với chúng ta “hằng có mãi mãi,” không dứt và không thay đổi.


Thứ ba, vì Đức Chúa Trời thành tín. Cuộc sống con người trở nên căng thẳng và lo lắng vì sự thay đổi của công việc, sức khỏe, và đặc biệt là sự thay đổi của lòng người. Thế nhưng Đức Chúa Trời đáng cho chúng ta thờ phượng và tạ ơn vì Ngài không hề thay đổi và “sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” Tình yêu Ngài dành cho chúng ta không thay đổi và cũng không tùy thuộc vào đáp ứng của chúng ta với Ngài, và những lời hứa của Đức Chúa Trời là vững bền và sẽ hoàn tất (Thi-thiên 89:33-34; Ê-sai 54:10; Phi-líp 1:6).


Nhiều tín hữu đang sống cuộc đời khô hạn và nghèo nàn thuộc linh vì mãi lo tìm kiếm những ơn phước thuộc thể mà không nhận ra đặc ân và phước hạnh lớn lao khi được thờ phượng một Đức Chúa Trời tốt lành, nhân từ, và thành tín. Bản tính của Đức Chúa Trời chính là căn nguyên, bản chất, và lý do của sự cảm tạ mà chúng ta dâng lên Ngài. Hãy cùng hòa lòng với Tiên tri Ha-ba-cúc, cho dù không nhận được một phước hạnh thuộc thể nào ông cũng vẫn nói, “dù vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi” (Ha-ba-cúc 3:18).


Bạn có nhận ra đặc ân và phước hạnh lớn lao khi được thờ phượng Đức Chúa Trời không?


Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài, được thờ phượng và phục vụ Ngài, Đấng tốt lành, nhân từ, và thành tín. Tạ ơn Chúa vì có Ngài là con có tất cả.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page