top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-12 Sàng lọc người ác


 

Câu gốc: “Vua khôn ngoan làm tan kẻ ác, và khiến bánh xe lăn cán chúng nó” (Châm-ngôn 20:26 Bản Truyền Thống). “Một vua khôn ngoan sàng lọc kẻ gian ác, Và cho bánh xe đập lúa cán trên chúng” (Châm-ngôn 20:26 Bản Dịch Mới).


Câu hỏi suy ngẫm: Động từ “làm tan” có ý nghĩa gì? Phép ẩn dụ trong câu Châm-ngôn trên có ý nghĩa ra sao? Bạn được nhắc nhở gì qua lời dạy của câu Châm-ngôn hôm nay?


Động từ “làm tan” có trong tiếng Hê-bơ-rơ là từ “zarah,” có nghĩa là “sàng lọc.” Mục đích nhà nông “sàng” là làm cho trấu nhẹ bay đi theo gió, tách lúa ra khỏi trấu. “Bánh xe lăn” là bánh xe xay lúa. Trong thời ấy công cụ xay lúa là một khung gỗ với ba hoặc bốn con lăn bằng răng sắt bên dưới. Người ta dùng hai con bò để kéo và người xay thường ngồi lên để tăng sức nặng cho các bánh xe nghiền nát vỏ trấu. Có những cây chĩa để tung trấu lên và gió thổi bay đi (xem thêm Ê-sai 28:27-28).


Vua là sứ giả của Đức Chúa Trời để trừng phạt người ác, “Vua ngồi trên ngôi xét đoán, lấy mặt mình đánh tan các điều ác” (Châm-ngôn 20:8). Từ “đánh tan” trong câu này cũng có nghĩa sàng sảy như trong câu 26. Phép ẩn dụ trên mang ý nghĩa vị vua khôn ngoan phải biết phân biệt người ác và tách họ ra khỏi người công chính giống như người làm nông khôn ngoan sàng sảy để tách trấu khỏi lúa mì. Người ác cuối cùng sẽ không thoát khỏi hình phạt.


Khi ông Giăng Báp-tít làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh, ông đã nói với những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê về Chúa Giê-xu như sau: “Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt” (Ma-thi-ơ 3:12). Từ đó, ông kêu gọi người Ít-ra ên hãy ăn năn để được tha thứ. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở người lãnh đạo thuộc linh phải nhờ ơn Chúa để có sự khôn ngoan trong việc phân biệt người ác và loại trừ tội lỗi để không rơi vào tình trạng chạy theo người ác mà dung dưỡng tội lỗi. Người lãnh đạo phải thể hiện sự phân biệt rõ ràng của mình bằng những biện pháp kỷ luật thích hợp.


Bài học cũng nhắc nhở mỗi chúng ta phải cầu xin sự soi sáng của Đức Thánh Linh để nhận biết tội lỗi. Vì gian ác luôn phải chịu đoán phạt nên mỗi người phải đầu phục Chúa để ăn năn và loại bỏ những tội lỗi trong đời sống, cầu xin sự tha thứ của Chúa. Chúng ta phải nhớ rằng trấu, rơm rạ bị đốt trong lửa thể nào thì những người không ăn năn cũng sẽ bị cháy trong hỏa ngục thể ấy. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn tự xét lòng mình để ăn năn kịp thời với Chúa, và xin Chúa cũng dùng chúng ta để nhắc nhở nhau, kêu gọi mọi người hãy ăn năn ngay khi còn cơ hội.


Có những tội lỗi nào bạn cần loại bỏ ra khỏi đời sống và xin Chúa tha thứ trong giây phút này không?


Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con phạm tội với Chúa. Xin giúp con loại bỏ mọi tội lỗi ra khỏi đời sống mình; xin cho con khôn ngoan trong vai trò lãnh đạo gia đình, tập thể, phân biệt tội lỗi và công chính để gây dựng lẫn nhau.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page