top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-14 Lưu truyền gia sản cho con


 

Câu gốc: “Người lành lưu truyền gia sản cho con cháu mình; Song của cải kẻ có tội dành cho người công bình” (câu 22).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy về việc lưu truyền gia sản cho con như thế nào? Chúa Giê-xu dạy phải ưu tiên tìm kiếm điều gì? Điều gì quý nhất đối với bạn và bạn sẽ lưu truyền gia sản nào cho con cháu?


Mọi người đều mơ ước để lại gia sản cho con cháu. Vua Sa-lô-môn đã dạy con về việc lưu truyền gia sản qua hai khía cạnh vật chất (câu 22) và đạo đức (câu 24). Trước hết, người muốn lưu truyền gia sản thì phải có gia sản và phải biết điều gì quý giá nhất để lưu truyền. “Người lành” là người tốt, người công bình, để lại những của cải vật chất giúp con gây dựng đời sống ấm no, quan trọng hơn nữa, họ còn để lại cho con gia sản đạo đức.


Cha mẹ nào cũng thương yêu con và muốn con thành công nhưng chẳng phải cha mẹ nào cũng biết và có khả năng yêu con đúng cách. Thương con thì phải kỷ luật, sửa trị, dạy dỗ con, nếu không thì khác nào “ghét con” (câu 24). Dạy con phải chăm chỉ làm việc, dù nghèo mà cần cù làm lụng chắc chắn sẽ có lương thực dư dật. Nhưng đừng vì của cải mà phạm tội. Khi ấy dù con có của cải, thì của cải ấy cuối cùng cũng suy tàn, cũng rơi vào tay người công bình (câu 22). Con phải biết rằng người ác sẽ bị đói nhưng người sống công bình sẽ luôn no đủ (câu 25). Của cải và đạo đức phải đi đôi với nhau, như vậy đời sống con mới được hạnh phúc.


Ngày nay, nhiều cha mẹ chú trọng rất nhiều vào gia sản vật chất để lại cho con mà xem nhẹ gia sản đạo đức, tâm linh. Họ khoe khoang gia tài, sự nghiệp, họ nỗ lực kiếm tiền để lại của cải cho con hơn là dạy con cách làm ra đồng tiền lương thiện và cách sử dụng của cải công chính và đạo đức. Cơ Đốc nhân cần phải có tầm nhìn khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu muốn chúng ta biết rằng gia sản đạo đức, đời sống công bình quý hơn của cải: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Của cải đời này chỉ là tạm, chẳng ai qua đời mang theo được gì. Đức Chúa Trời phán với người chỉ chú tâm vào của cải mà lãng quên giá trị tâm linh rằng: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (Lu-ca 12:20-21). Của cải có giá trị, nhưng đạo đức quan trọng hơn của cải; và giá trị tâm linh—sự sống đời đời là điều quý nhất.


Bạn có để lại gia sản đạo đức cho con cháu không?


Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài đã nhắc nhở con biết điều gì quý giá và quan trọng để lưu truyền cho con cháu. Xin cho con sự khôn ngoan, lòng yêu thương, và kiên trì để dạy con cháu cách sử dụng của cải, cho chúng thấy sự quý giá về phương diện đạo đức, và biết hướng đến sự sống đời đời.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

18 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page