top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-22 Vui hưởng của cải Chúa ban


 

Câu gốc: “Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, đặng làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ” (câu 20-21).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn tiếp tục dạy con về ích lợi của sự khôn ngoan ra sao? Bạn sử dụng của cải Chúa ban cho ra sao? Thế nào là vui hưởng của cải Chúa ban cách đúng đắn?


Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Vua Sa-lô-môn tiếp tục trình bày giá trị quý báu của khôn ngoan. Sự khôn ngoan dạy cho con người những điều ích lợi vô cùng.


Thứ nhất, sự giàu có phải đi đôi với “sự tôn trọng” (câu 18). Nhiều tiền lắm của, không hẳn đem lại sự tôn trọng cho con người. Một điều hiển nhiên là những người tham nhũng hay cầm đầu băng nhóm tội phạm, dù có nhiều tiền của nhưng không ai nể trọng họ. Ngược lại, sự khôn ngoan từ Chúa sẽ ban cho con người sự giàu có đi cùng với được mọi người yêu mến và tôn trọng. Sứ đồ Phao-lô dạy Mục sư trẻ Ti-mô-thê đừng để người ta khinh dể, nhưng phải “lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương” (I Ti-mô-thê 4:12).


Thứ hai, sự giàu có bền lâu phải đi đôi với sự công chính (câu 18, 20). Nhiều người vì ham mê của cải đã làm những điều bất chính: hối lộ, nhận hối lộ, để rồi sự giàu có của họ như hoa ngoài đồng, sớm nở tối tàn, vì của cải phi pháp sẽ mất đi khi bị phát hiện. Sự công chính mới làm cho sự giàu có vững bền, và giá trị sự sống đời đời luôn quan trọng và bền vững hơn là sự giàu có trên đất. Ông Xa-chê khi biết Chúa, đã quyết định chia cho người nghèo phân nửa gia tài và đền gấp tư nếu làm thiệt hại người khác (Lu-ca 19:2, 8). Ông đã từ bỏ sự giàu có tạm trên cõi đời này để tìm sự giàu có đời đời trong cõi vĩnh hằng.


Thứ ba, hưởng được của cải và làm cho sự giàu có gia tăng (câu 21). Nhiều người vì tham tiền nên đã bỏ bê vợ con, gia đình, sức khỏe, hạnh phúc để rồi khi nhìn lại cuộc đời chỉ là buồn thảm và lao nhọc. Người khôn ngoan vui hưởng được bông trái do mình làm ra: “Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình… ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời” (Truyền Đạo 5:19).


Vui hưởng mọi điều do của cải tiền bạc mua được là điều tốt, miễn là chúng ta không đánh mất những điều mà tiền bạc không thể mua được như sự tôn trọng, công chính, hạnh phúc. Sự khôn ngoan của Chúa cho con dân Ngài không chỉ hướng đến giá trị hạnh phúc khi còn sống trong đời này, mà còn cho con người thấy sự giàu có, vinh hiển trong cõi vĩnh hằng.


Có điều gì cần loại bỏ hoặc thay đổi trong công việc làm ăn và sử dụng tài chánh của bạn?


Lạy Chúa, tạ ơn Ngài đã ban cho con những của cải vật chất và cho phép con vui hưởng. Xin cho con luôn kính sợ Chúa qua mọi công việc của con và giúp con biết hướng mục đích đời con đến sự sống vĩnh cửu.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page