top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-24 Truyền khẩu hay điều răn? (Phần 1)


 

Câu gốc: “Ngài đáp rằng: Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?” (câu 3).


Câu hỏi suy ngẫm: Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã lên án môn đệ của Chúa vi phạm lời truyền khẩu nào? Chúa Giê-xu đã chỉ ra sự giả hình của họ ra sao? Bạn áp dụng bài học này cho ngày nay thế nào?


Vào thời Chúa Giê-xu, lời truyền khẩu, hay truyền thống của tiền nhân đã trở thành một thẩm quyền tối cao trong tâm trí và sinh hoạt của người Do Thái. Họ coi trọng việc rửa tay và biến thành một nghi lễ rườm rà với ý nghĩa không chỉ để tẩy sạch nhơ bẩn nhưng còn là hành động giúp cho họ hưởng được sự sống đời đời với đôi tay trong sạch. Những người này đã lên án môn đệ của Chúa rằng, “Sao môn đồ Thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân, không rửa tay trước khi ăn?” (câu 2 BTTHĐ). Họ đang khẳng định truyền thống của tiền nhân hơn cả luật pháp của Đức Chúa Trời!


Chúa Giê-xu lên án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si “Còn các ngươi sao cũng vì cớ lời truyền khẩu mình mà phạm điều răn của Đức Chúa Trời?” (câu 3). Chúng ta lưu ý Chúa Giê-xu không cố bênh vực các môn đệ hay Ngài muốn hạ thấp giá trị của các lời truyền khẩu nhưng Ngài chỉ muốn những thầy thông giáo và người Pha-ri-si nhận ra giữa điều răn của Đức Chúa Trời và những truyền thống của tiền nhân thì đâu là chân lý cần phải tuân giữ và làm theo. Có những truyền thống không phải là xấu, nhưng không nên quyết đoán rằng vì đã áp dụng lâu năm nên trở thành thiêng liêng, bất biến không được phép thay đổi. Những thầy thông giáo và người Pha-ri-si bề ngoài rất thánh thiện và ra vẻ sùng kính Đức Chúa Trời nhưng qua những hành động và lời nói của họ cho thấy họ chỉ tôn trọng con người để tìm kiếm lợi ích trong tôn giáo mà thôi, họ đang sống rất giả hình.


Ngày nay có những tín hữu không quan tâm đến việc đọc và học Lời Chúa, hay việc phải sống theo Lời Chúa dạy, họ chỉ quan tâm làm sao để có một bề ngoài thánh thiện, bảo vệ những truyền thống từ các tiền nhân để chứng tỏ địa vị và phô bày quyền lực, hoặc để trục lợi bất chính v.v… Khi chúng ta nâng truyền thống tiền nhân lên hàng đầu tức là đang xem nhẹ Lời Chúa, chúng ta đang sống giống những thầy thông giáo và người Pha-ri-si ngày trước.


Chúa Giê-xu không dạy chúng ta phải phá đổ truyền thống và chính Ngài cũng không làm như vậy, Chúa chỉ muốn chúng ta đặt đúng vị trí của Lời Chúa, mệnh lệnh và điều răn của Ngài với những truyền thống của tiền nhân. Nếu Lời Chúa không phải là nền tảng niềm tin để làm theo, những mệnh lệnh và điều răn của Ngài không phải là ưu tiên hàng đầu trong đời sống chúng ta thì dù đã ở trong nhà thờ bao lâu hay đã làm đến chức vụ nào chúng ta cũng đang sống giả hình trước mặt Chúa.


Bạn có đang sống giả hình, bảo vệ truyền thống mà vi phạm điều răn Chúa không?


Lạy Chúa, xin giúp con cứ yêu mến Lời Chúa để con luôn sống làm theo mệnh lệnh và điều răn Chúa dạy. Xin giúp con tránh khỏi tội giả hình trước Chúa và trước mọi người.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

24 views

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page