top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-28 Nói lời ngay thẳng


 

Câu gốc: “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16).


Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy con nói lời ngay thẳng ra sao? Những điều gì thường ngăn trở khiến người ta không dám nói lời ngay thẳng? Làm thế nào để bạn luôn nói lời ngay thẳng?


Vua Sa-lô-môn dạy con phải nói lời ngay thẳng. Những lời con nói bày tỏ sự kính sợ Chúa và sự khôn ngoan của con. Lời nói của người khôn ngoan bảo vệ mạng sống họ, ngược lại lời nói của người ngu dại gây cho họ thêm đau khổ, khác nào tự dùng roi đánh vào lưng của chính họ (câu 3; Châm-ngôn 10:13). Trong câu 4, Vua Sa-lô-môn nêu một ẩn dụ, khi nhìn một máng cỏ trống không, người ta biết chuồng không có bò, nhưng nếu có bò với sức mạnh mẽ, sẽ cho ra hoa lợi dồi dào. Người khôn ngoan phải chăm sóc bò của mình để thu hoạch sản vật. Và trong câu 5, ông dạy rằng lời nói của một người biểu hiện tấm lòng ngay thẳng hay gian dối của người ấy. Một chứng nhân khôn ngoan và ngay thật phải giữ gìn môi miệng không nói lời chứng gian, không buông lời dối trá.


Đức Chúa Trời ghét lưỡi dối trá (Châm-ngôn 6:17) vì Ngài là Đức Chúa Trời của công bình và chính trực (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Một trong Mười Điều Răn Chúa phán dạy con dân Ngài là “Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:16). Đức Chúa Trời xem lời dối trá không chỉ là quyết định đơn thuần của một người mà phía sau đó còn là sự thúc đẩy, điều khiển của ma quỷ; khi nói dối, con người trở thành con cái của ma quỷ vì nó là cha của sự nói dối (Giăng 8:44; Công Vụ 5:3). Vì vậy, Lời Chúa cho biết hậu quả của người nói dối hại người là ở trong hỏa ngục đời đời (Khải Huyền 21:8, 27; xem II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10).


Nhiều người vì sợ “nói thật mất lòng,” hoặc sợ mất bạn bè, hoặc sợ gặp khó khăn trong công việc, đời sống, nên nhiều lúc thấy điều sai trái vẫn cứ nín lặng cho an toàn, nhưng nín lặng như vậy khác nào đồng lõa với tội lỗi. Hay có người muốn che giấu tội lỗi của mình nên chỉ nói một phần sự thật, tuy nhiên một nửa sự thật cũng là nói dối. Ngày nay, Chúa Thánh Linh là Thần Lẽ Thật (Giăng 14:6; I Giăng 5:7) luôn ở cùng để giúp chúng ta sống thánh khiết giữa thế gian tội lỗi. Chúa chúng ta là thánh và yêu thương, nên chúng ta phải nói lời ngay thẳng, yêu thương. Khi cần thiết phải nói, hãy nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi sáng để biết cách nói những lời mềm mại, đúng lúc, đúng chỗ, và nội dung trình bày rõ ràng, ngay thẳng. Cầu xin Chúa cho chúng ta là con cái sáng láng của Chúa luôn sống một đời sống mới theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh: “Mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình” (Ê-phê-sô 4:25).


Có lời nói nào của bạn chưa ngay thẳng với Chúa, với người không?


Tạ ơn Chúa vì Lời Ngài dạy con nói lời ngay thẳng. Xin giúp con biết giữ gìn môi miệng mình. Xin Chúa Thánh Linh dạy con luôn có sự khôn ngoan, công chính, và yêu thương để giúp đỡ và gây dựng nhau trong tình yêu của Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page