top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-29 Hiếu kính cha mẹ


 

Câu gốc: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12).


Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời đưa ra hình phạt tử hình cho người phạm tội đánh, mắng cha mẹ và tội bắt cóc người? Làm thế nào để Cơ Đốc nhân không bạo hành với người khác, và nhất là đối với cha mẹ mình?


Trong Mười Điều Răn của Chúa, điều răn thứ năm, cũng là điều răn đầu tiên quy định về mối liên hệ giữa con người với nhau không phải là tội giết người hay tà dâm mà là hiếu kính cha mẹ. Cha mẹ được Chúa ủy thác trọng trách sinh con, nuôi con khôn lớn và dạy dỗ con nên người. Chúa cho phép cha mẹ có thể dùng roi vọt để sửa dạy con, “Ai kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó” (Châm-ngôn 13:24). Tuy nhiên, về phần con cái, con bất hiếu là sự gớm ghiếc trước mắt Chúa. Lời Chúa dạy trong điều răn thứ năm có lời hứa kèm theo được diễn giải rõ ràng hơn trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Những kẻ bất kính, bạo hành cha mẹ bằng hành động (đánh) hay bằng lời nói (mắng) sẽ không được sống trên đất (câu 15, 17). Không có một lý do nào để Chúa chấp nhận việc con cái bạo hành đánh, mắng cha mẹ. Bởi vì nếu một người không thể yêu thương, kính trọng, nhường nhịn bậc sinh thành và dưỡng dục mình thì người đó không thể yêu thương ai cả, và chắc chắn sự kính sợ Chúa cũng không có trong người đó.


Để hiếu kính cha mẹ, ngoài tình yêu thiêng liêng ràng buộc giữa con cái với cha mẹ, chúng ta cần xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để cư xử phải đạo làm người theo Lời Chúa dạy. Nếu một tình cảm tiêu cực xuất hiện khi chúng ta nghĩ đến cha mẹ mình thì đã có gì đó sai trật rồi. Chúng ta cần ăn năn với Chúa và xin Chúa giúp để chúng ta biết cách làm cha mẹ vui lòng. Khi còn thơ dại, con cái thường lệ thuộc và vâng phục cha mẹ, đó là điều tự nhiên. Đến lúc con cái lập gia đình, phải lìa cha mẹ xây dựng gia đình riêng (Sáng Thế Ký 2:24), khi cha mẹ cần sự giúp đỡ, con cái phải vui lòng phụng dưỡng cha mẹ theo khả năng tốt nhất mình có. Giai đoạn cha mẹ già lụm cụm, thân thể ốm đau, khó tính trái nết thì tình yêu thương, sự thấu cảm và kiên nhẫn sẽ giúp cho con cái làm tròn chữ hiếu.


Một điều Chúa gớm ghiếc nữa là hành động bắt cóc người để bán hoặc giữ làm nô lệ cho mình. Chúa dựng nên con người theo ảnh tượng của Ngài và Ngài yêu mọi người như nhau. Chúa luôn bênh vực người yếu đuối, thấp kém trong xã hội. Bất kỳ ai có hành động bắt cóc người sẽ bị xử tử (câu 16). Tôn trọng người khác là tôn trọng Chúa. Ai bạo hành đối với con người ắt sẽ bị xử phạt theo luật của đời này và bị Chúa đoán phạt công minh trong phiên tòa chung thẩm.


Bạn có sống hiếu kính cha mẹ và coi người khác như tôn trọng hơn mình không?


Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim yêu thương của Chúa, ước vọng và nghị lực bước đi trong đường lối Ngài để con sống hòa hợp, yêu thương cha mẹ và những người Chúa đặt để chung quanh con.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

866 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page