top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-30 Ê-phót


 

Câu gốc: “Họ sẽ chế ê-phót bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm và vải gai đậu mịn thêu cực xảo” (câu 6).


Câu hỏi suy ngẫm: Kinh Thánh mô tả hình dáng của ê-phót như thế nào? Chúa chỉ thị làm hai viên ngọc bích có khắc tên các con trai của Ít-ra-ên có ý nghĩa gì? Ngày nay, ai là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta? Bài học này có liên hệ gì với bạn?


Ê-phót là một phần trong trang phục của thầy tế lễ thượng phẩm. Kinh Thánh không mô tả rõ ràng hình dáng của ê-phót nhưng dựa vào chất liệu là vải gai đậu mịn, được thêu tinh xảo bằng chỉ kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm; phía trên có hai đai vai, được cột ở phía ngoài, phía trước ngực được gắn một bảng đeo ngực, chúng ta có thể hình dung ê-phót giống như chiếc áo dài không có tay gồm bốn mảnh để mặc lót và làm nền cho những trang phục thánh được gắn lên.


Đức Chúa Trời truyền lệnh làm hai viên bích ngọc lớn, chạm khắc tên các con trai của Ít-ra-ên; sáu tên được khắc trên viên bích ngọc này, sáu tên được khắc trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. Phải khắc tên mười hai con trai của Ít-ra-ên theo cách của thợ khắc con dấu, và khảm trong khuôn bằng vàng. Đoạn gắn hai viên bích ngọc đó trên hai đai vai ê-phót (câu 9-12). Chúa cũng truyền làm móc gài bằng vàng, đánh hai sợi dây chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây rồi để dây chuyền gắn vào móc gài (câu 13-14). Vậy hai đai bích ngọc và dây chuyền gắn vào móc gài của ê-phót sẽ giống như quân hàm trong quân phục của quân đội.


Việc khắc tên mười hai người con của Ít-ra-ên thật công phu, tinh xảo trên nền chất liệu là bích ngọc và được khảm trong khuôn bằng vàng minh chứng rằng Đức Chúa Trời rất yêu thương và trân quý các con của ông Gia-cốp, đại diện cho mười hai bộ tộc Ít-ra-ên. Chúa rất công bình, Ngài cho viết tên theo thứ tự ngày sinh, không phân biệt người nào được sinh từ bà Lê-a, bà Ra-chên hoặc hai nàng hầu. Chúa truyền lệnh cho ông A-rôn phải mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm mỗi khi ông vào đền tạm diện kiến Đức Giê-hô-va. Thật vinh hạnh cho mười hai tộc trưởng của Ít-ra-ên; tên của họ được chạm trên bích ngọc quý giá làm kỷ niệm trước mặt Chúa!


Ngày nay, chính Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của mọi người tin Ngài; những ai tin nhận Chúa Giê-xu đều được đặc quyền làm con của Đức Chúa Trời, Đấng đã chịu chết đền tội cho cả nhân loại trên cây thập tự (Giăng 1:12). Chính Chúa Giê-xu cũng mang tên của mỗi chúng ta mà cầu thay cho trước mặt Đức Chúa Trời (I Giăng 2:1-2). Là người tin cậy Chúa, chúng ta cũng được vinh dự mang Danh của Ngài, được gọi là Cơ Đốc nhân. Điều quan trọng là chúng ta phải sống xứng đáng với ơn Chúa ban cho mình.


Bạn đã sống xứng đáng với ơn Chúa ban chưa?


Lạy Chúa Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Cảm tạ Chúa đã yêu con đến nỗi hy sinh mạng báu để cứu chuộc con. Tạ ơn Ngài ngày đêm cầu thay cho con trước mặt Đức Chúa Trời là Cha. Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp con sống xứng đáng với địa vị là con của Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page