top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

11-6 Đặc ân


 

Câu gốc: “Ðến thành Sa-la-min, hai người giảng đạo Ðức Chúa Trời trong các nhà hội của người Giu-đa; cũng có Giăng cùng đi để giúp cho” (Công-vụ Các Sứ-đồ 13:5).


Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Mác dự phần phục vụ Chúa như thế nào (Công-vụ Các Sứ-đồ 13:1-5)? Những sự kiện này cho biết gì về hoàn cảnh gia đình và sự phục vụ Chúa của ông Giăng Mác? Chúa ban cho bạn những đặc ân thuộc linh nào? Bạn đang sử dụng những đặc ân này ra sao?


Có một nhân vật trong Kinh Thánh đã từng trải qua những tháng ngày đen tối do sự hèn nhát của mình, nhưng rồi lại đứng dậy nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời và tình yêu của anh chị em mình. Chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về nhân vật đặc biệt này trong bốn bài học. Đó chính là ông Giăng Mác.


Trước hết, chúng ta học về những đặc ân được ban cho người thanh niên này. Công-vụ Các Sứ-đồ 12 kể về câu chuyện Vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba I giết ông Gia-cơ, anh của ông Giăng, sau đó bắt giam Sứ đồ Phi-e-rơ và cho canh giữ rất nghiêm ngặt. Vào lúc nửa đêm, thiên sứ giải cứu Sứ đồ Phi-e-rơ và ông liền chạy đến một căn nhà. Chắc chắn người chủ nhà phải được ông hết sức tin tưởng và rất quen thuộc. Câu 12 cho biết đó chính là nhà của mẹ ông Giăng Mác. Hơn thế nữa, căn nhà đó cũng được sử dụng để làm nơi cho Hội Thánh cầu nguyện. Chúng ta đừng quên rằng Hội Thánh đang trong tình trạng bị bắt bớ khủng khiếp, do đó việc mở cửa nhà để Hội Thánh nhóm họp và cầu nguyện bày tỏ một đức tin rất lớn của chủ nhà.


Tại đây, chúng ta nhận ra hoàn cảnh gia đình và đức tin của ông Giăng Mác: Ông được nuôi dưỡng bởi một người mẹ kính sợ Chúa, được gây dựng đức tin trong Hội Thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc đến tên Giăng Mác khi tường thuật câu chuyện này cho thấy ông là người liên hệ gần gũi với vị sứ đồ. Ông Giăng Mác cũng có một người anh em họ phục vụ Chúa là ông Ba-na-ba (Cô-lô-se 4:10-11). Không những nhận lấy đặc ân khi xuất thân và được trưởng dưỡng trong một gia đình kính sợ Chúa, ông Giăng Mác còn được tham gia vào chuyến hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba (Công-vụ Các Sứ-đồ 13:5).


Đức tin của ông Giăng Mác được ươm mầm và lớn lên trong hai môi trường chủ yếu: gia đình và Hội Thánh. Mẹ của ông là tấm gương về đức tin cho ông, cũng giống như mẹ và bà ngoại của ông Ti-mô-thê. Thêm vào đó, Hội Thánh cũng đã tạo điều kiện cho những người trẻ như ông Giăng Mác, ông Ti-mô-thê được dự phần vào công tác phục vụ và truyền giáo. Ngày nay, xin Chúa dùng mỗi gia đình chúng ta trở thành nơi đầu tiên môn đệ hóa con cháu của mình, và xin Chúa ban ơn cho Hội Thánh để có thể tiếp tục gây dựng và tin cậy giao phó công việc Chúa cho các bạn trẻ.


Nhận được những đặc ân từ gia đình và Hội Thánh thúc giục bạn phục vụ Chúa như thế nào?


Cảm tạ Chúa vì cho con biết Chúa qua gia đình và được lớn lên trong tình yêu của Hội Thánh. Xin cho con luôn nhớ đến những đặc ân quý giá này để hết lòng phục vụ Ngài.

(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page