top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-06 Trách nhiệm với Phúc Âm


 

Nghe Audio


Câu gốc: “Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy, mọi thầy thông giáo đã học thông đạo về Nước Thiên Đàng, thì giống như một người chủ nhà kia, đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra” (câu 52).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu đặt câu hỏi: “Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng?” Ý chính của ẩn dụ Chúa kể là gì? Ẩn dụ này cho bạn biết gì về Lời Chúa và trách nhiệm với Lời Ngài?


“Các ngươi có hiểu mọi điều đó chăng?” Động từ “hiểu” có nghĩa là “kết hợp lại với nhau,” ý Chúa muốn hỏi “Các ngươi có kết hợp tất cả những gì Ta dạy về Nước Thiên Đàng lại với nhau một cách đúng đắn chưa (Ma-thi-ơ 13:1-50)?” Tiếp theo, “Ngài bèn phán rằng: Vì cớ ấy…” (câu 52a), nghĩa là nếu các môn đệ đã thật sự hiểu những đặc tính của Nước Thiên Đàng thì phải có đáp ứng đúng đắn. Như vậy, ẩn dụ cuối này chỉ ra những trách nhiệm các môn đệ phải hoàn thành.

Chúa Giê-xu cho biết giá trị của Lời Chúa và trách nhiệm của chúng ta với Lời Ngài. Thứ nhất, con cái Chúa phải là những học trò của Lời Chúa, phải là “thầy thông giáo đã học thông đạo về Nước Thiên Đàng.” Để được như vậy, chúng ta phải chăm chỉ và ưu tiên học hỏi Lời Chúa. Hơn nữa, chúng ta chỉ có thể đào tạo người tiếp nối bằng điều chúng ta có.


Thứ hai, con cái Chúa phải để Lời Chúa biến đổi và trở thành môn đệ của Chúa. Câu 52a Kinh Thánh Bản Dịch Mới (BDM) 2002 dịch là: “Vì vậy mỗi chuyên gia kinh luật khi học làm môn đệ Nước Thiên Đàng…,” như vậy, con cái Chúa phải là môn đệ của Chúa Giê-xu, nghĩa là trở nên người theo Chúa, bắt chước Chúa, và ngày càng giống Chúa Giê-xu hơn. Kiến thức là cần nhưng chúng không bao giờ là mục đích cuối cùng, mà phải là một đời sống được thay đổi để trở nên giống Chúa Giê-xu (II Phi-e-rơ 1:5-7).


Thứ ba, con cái Chúa phải là người rao giảng Lẽ Thật của Đức Chúa Trời — “đem những vật mới và cũ ở trong kho mình ra,” hàm ý truyền bá, phân phát rộng rãi. Trong bối cảnh Chúa dạy, bao hàm sự rộng rãi, khôn ngoan rao ra chân lý của Chúa. Điều con người ngày nay cần nhất chính là Lẽ Thật vì chỉ có Lẽ Thật mới đem con người đến sự tự do thật (Giăng 8:32). Chúng ta phải là những người phân phát Lẽ Thật và đào tạo người tiếp nối trong Lẽ Thật.


Cuối cùng, con cái Chúa phải rao giảng Lời Chúa đầy đủ và trọn vẹn — “những vật mới và cũ.” Nhiều người ngày nay chỉ rao giảng những gì người ta thích nghe, nhưng là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải trung thành với Lời Chúa chứ không phải đáp ứng những điều người khác thích nghe.


Học Lời Chúa, làm môn đệ Chúa, rao giảng Lẽ Thật trung thành và chân thật là những nền tảng để chúng ta có thể đào tạo người tiếp nối cho Hội Thánh đúng theo Lời Chúa dạy.


Bạn trang bị cho mình và cho những người tiếp nối bằng nền tảng nào?


Cảm tạ Chúa vì đã chọn lựa và ban cho con sự cứu rỗi. Tạ ơn Chúa đã ban cho con Thần Lẽ Thật để giúp con hiểu biết Lẽ Thật của Ngài. Xin giúp con trung tín học hỏi Lời Chúa và dùng con để gây dựng và trang bị Lời Ngài cho người khác.


(c) 2023 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page