top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-13 Thắng trong cuộc chiến cuối cùng


 

Câu gốc: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4).


Câu hỏi suy ngẫm: Vị vua ở đây được mô tả như thế nào? Vua ấy có thái độ nào với Đức Chúa Trời? Đến kỳ sau rốt, vua ấy sẽ làm những gì? Kết cuộc của vua ấy ra sao? Bạn sẽ sống với tư thế nào khi biết chắc mình thuộc về bên chiến thắng?


Nếu từ câu 1-35 của chương 11 nói về những sự kiện đã được ứng nghiệm trong lịch sử thế giới, thì từ câu 36-45 nói về những việc tương lai chưa ứng nghiệm. Theo lời tiên tri trong Đa-ni-ên 9:24-27, thì phần Kinh Thánh hôm nay rơi vào tuần cuối cùng của bảy mươi tuần lễ. Câu 21-35 nói nhiều về Antiochus Epiphanes, kẻ có những hành động phạm thượng, gây tổn hại cho đền thờ và con dân Chúa, còn câu 36-45 hôm nay nói về vị vua mà Antiochus làm hình bóng, tức là Kẻ Chống Chúa. Vị vua này “kiêu ngạo,” “tôn mình lên cao hơn hết cả” (câu 36-37). Là vị vua không chỉ ngạo mạn với con người mà còn “không đoái xem các thần của tổ phụ mình,” “chẳng coi thần nào ra gì” (câu 37), hắn “lên mình cao hơn hết các thần” và “nói những lời lạ lùng nghịch cùng Đức Chúa Trời” (câu 36). Rõ ràng, hắn là kẻ không có niềm tin vào bất kỳ tôn giáo nào. Hắn theo thuyết vô thần và tự tôn mình là vị thần tối cao.


Câu 40-45 mô tả sự tấn công của Kẻ Chống Chúa trong “kỳ sau rốt” bằng ngôn ngữ mà thế giới thời Tiên tri Đa-ni-ên có thể hiểu được: xe binh, lính kỵ, tàu, người Ê-đôm, Mô-áp,... Câu 45 cho thấy hắn dựng lều trại để chuẩn bị đem quân đi đánh trận chiến cuối cùng, trận chiến Ha-ma-ghê-đôn mà Khải Huyền 16:13-16 nói đến. Trong trận chiến ấy, Kẻ Chống Chúa sẽ “chẳng có ai đến giúp đỡ người cả” (câu 45). Ngày tận số của kẻ ấy đã đến trong trận chiến đỉnh điểm giữa điều thiện và điều ác.


Một lần nữa, chúng ta thấy Chúa tiếp tục bày tỏ điều vốn rất xa vời với Tiên tri Đa-ni-ên và dân lưu đày để họ vững lòng. Khi cảnh báo các tín hữu đang bị lung lay tinh thần vì đối diện với những thách thức từ Kẻ Chống Chúa, Sứ đồ Giăng giúp cho các tín hữu an lòng bằng lời khẳng định: “Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian” (I Giăng 4:4). Sở dĩ trong cuộc sống chúng ta thấy mình nhỏ bé, nhát sợ, thối lui, là vì chúng ta bị rúng động trước sức mạnh của thế lực gian ác. Tuy nhiên, cho dù các vua hung tợn đến rồi đi, cho dù họ có làm gì với Nhà Chúa và với con dân Ngài, thì cũng chỉ tạm thời mà thôi, kết cuộc của họ vẫn là bên yếu thế, bên thua. Còn chúng ta thuộc về bên mạnh, bên chiến thắng.


Bạn có đang sống với tinh thần của người chiến thắng không?


Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ Ngài đã chiến thắng ma quỷ và thế gian trên thập tự giá nên con cũng thuộc về phía chiến thắng. Xin giúp con luôn can đảm chiến đấu vì đức tin và kiên trung với Ngài.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

28 views

Recent Posts

See All

Kommentare


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page