top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-14 Cuộc đời đổi mới


 

Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo Ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.”


Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu thấy ông Ma-thi-ơ tại đâu? Ông đáp ứng thế nào trước lời kêu gọi của Ngài? Cuộc đời của ông Ma-thi-ơ thay đổi như thế nào sau khi gặp Chúa Giê-xu? Bài học nhắc nhở bạn điều gì?


Chúa Giê-xu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên trong khi họ đang làm việc. Người đang thả lưới dưới biển, người đang vá lưới trên thuyền (Ma-thi-ơ 4:18-22). Và lần này Chúa kêu gọi ông Ma-thi-ơ cũng ngay tại nơi làm việc của ông. Trước khi Chúa Giê-xu gặp ông Ma-thi-ơ thì ông đang ngồi tại sở thu thuế. Dẫu công việc của ông bị người Ít-ra-ên ghét bỏ, nhưng ít ra đây là một công việc với thu nhập cao và ổn định. Thế nhưng mọi thứ trong cuộc đời ông thay đổi cách lạ lùng kể từ khi Chúa Giê-xu phán với ông: “Hãy theo Ta.” Tuy ông Ma-thi-ơ không nói gì, nhưng ông sốt sắng đáp lời Chúa bằng hành động dứt khoát, đứng dậy và đi theo Ngài.


Từ một công chức đang có cuộc sống khá giả, ông Ma-thi-ơ quyết định bỏ tất cả để đi theo Chúa Giê-xu, bắt đầu những chuỗi ngày phiêu lưu với Ngài. Từ địa vị một tội nhân, ông trở nên một trong 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu, và sau này trở nên một chứng nhân đặc biệt cho Ngài. Từ một người phục vụ cho Dân Ngoại, ông trở nên người phục vụ cho đồng bào mình, nhờ đó mà nhiều người biết Chúa Giê-xu chính là Đấng Mết-si-a thông qua sách Phúc Âm Ma-thi-ơ viết đặc biệt cho người Do Thái.


Sự kêu gọi một người thâu thuế trở nên môn đệ của Chúa Giê-xu chắc chắn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều lúc bấy giờ vì khó ai chấp nhận được trong hàng ngũ môn đệ của Chúa Giê-xu lại hiện diện những người có quá khứ xấu xa như vậy. Tuy nhiên, qua việc Chúa gọi ông Ma-thi-ơ cho thấy sự kêu gọi của Ngài không phụ thuộc vào việc chúng ta là ai, đã từng làm những điều xấu xa nào, nhưng hoàn toàn đến từ lòng thương xót vô biên của Ngài dành cho con người.


Hình ảnh Đấng thánh kêu gọi một tội nhân đi theo Ngài khiến chúng ta nhìn thấy được chính mình và cảm biết ơn yêu thương của Chúa lớn dường bao dành cho người bất xứng như chúng ta. Trong thực tế, khi gặp những người có thành tích bất hảo hoặc hình thức bề ngoài có vẻ thiếu thiện cảm trong Hội Thánh, chúng ta thường có cái nhìn không mấy thiện cảm, và có thể giữ khoảng cách với họ. Điều này cho thấy chúng ta vẫn còn có ít nhiều những tiêu chuẩn riêng cho một người được trở nên con cái Chúa. Đừng giới hạn ân sủng của Chúa bằng những tiêu chuẩn, quan điểm của đời này nhưng hãy để người khác cảm biết ân sủng vô biên của Chúa và có cơ hội gặp được Chúa Giê-xu qua chính đời sống chúng ta.


Bạn kinh nghiệm Chúa là Đấng như thế nào khi Ngài kêu gọi bạn?


Lạy Chúa, Đấng đã yêu thương và không loại bỏ con khỏi ân sủng của Ngài. Cảm tạ Chúa vì đã cho con được đi theo Ngài, được làm con Ngài, và được làm công dân Nước Trời. Xin dùng cuộc đời con theo ý muốn Chúa.


(c) 2021 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page