top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-14 Lời của Đức Chúa Trời


 

Câu gốc: “Vì Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (câu 12).


Câu hỏi suy ngẫm: Lời của Đức Chúa Trời có những đặc điểm gì? Bạn cần có thái độ thế nào đối với Lời Chúa?


Kinh Thánh không phải là tuyển tập của những quyển sách xa xưa, mà “cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn” (II Ti-mô-thê 3:16). Dù được viết ra bởi nhiều người khác nhau, ở những thời đại khác nhau, bối cảnh khác nhau, nhưng toàn bộ nội dung đều được Đức Chúa Trời linh cảm, hướng dẫn để bày tỏ ý muốn Ngài dành cho con người, nên Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời.


Hê-bơ-rơ 4:12 trình bày hai đặc điểm chính của Lời Chúa. Thứ nhất, là “lời sống và linh nghiệm.” Vì Đức Chúa Trời là Đấng Sống nên Lời Ngài là Lời Sống. Bút tích của con người luôn bị phai nhòa theo thời gian. Có những chủ thuyết vô cùng nổi tiếng ở thời đại này nhưng lại bị phản bác và phủ nhận ở thời đại khác. Kinh Thánh hoàn toàn không như vậy, vì “cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời” (Ê-sai 40:8). Không chỉ là Đấng Sống, Chúa còn hành động và tể trị mọi sự, do đó Lời Ngài là “lời linh nghiệm,” nghĩa là những gì Chúa phán ra chắc chắn sẽ thành toàn: “…lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó” (Ê-sai 55:11).


Thứ hai, Lời Chúa “sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” Giống như một bác sĩ phẫu thuật, Lời Chúa mổ xẻ mọi sự bên trong lòng người, chiếu rọi ánh sáng chân lý đến những nơi tối tăm. Con người có thể cố gắng che đậy tấm lòng mình bằng cách khoác lên những vẻ mặt, bộ dạng khác nhau, nhưng đối diện với Lời Chúa thì “thảy đều trần trụi và lộ ra” (Hê-bơ-rơ 4:13).


Chúng ta nghĩ rằng mình đọc Kinh Thánh, nhưng nói một cách chân thành thì Kinh Thánh “đọc” chúng ta, nghĩa là Lời Chúa phơi bày cho chúng ta thấy con người thật của mình trong ánh sáng của chân lý. Lời Chúa xuyên qua những suy nghĩ sai trật, những tư tưởng bất khiết, những thái độ ương ngạnh, và cả tấm lòng cứng cỏi. Vậy nên, mỗi chúng ta hãy trân quý Lời Chúa trên hết. Lời Chúa phải là thẩm quyền tối thượng trên cuộc đời, trong mọi quyết định và tiêu chuẩn sống của chúng ta. Hãy đọc, học, ghi nhớ, và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Tìm cho mình một khoảng thời gian và không gian cố định để đến với Lời Chúa. Hãy tin cậy, vâng theo Lời Chúa, áp dụng vào trong cuộc sống. Khi Lời Chúa chỉ ra những sai trật, hãy dừng lại và ăn năn với Chúa, xin Ngài ban năng quyền để chúng ta có thể thay đổi và trở nên xứng hợp với Lời Ngài.


Hôm nay, tấm lòng bạn đang được phơi bày dưới ánh sáng Lời Chúa như thế nào?


Cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Ngài. Xin giúp con yêu mến Lời Chúa và trung tín làm theo lẽ thật. Xin Lời Ngài biến đổi con để trở nên giống Chúa mỗi ngày.


(c) 2022 Văn Phẩm Nguồn Sống - SVTK.net. Used by permission.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page