top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-14 Nếp sống đạo trọn vẹn


 

Câu gốc: “Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ” (câu 23-24).


Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu dạy nếu sự công bình của những người theo Ngài không trổi hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si thì họ sẽ không được vào Nước Thiên Đàng? Chúa Giê-xu mong muốn điều gì ở đời sống của những người theo Ngài?


Có thể nói đây là một trong những lời dạy gây ngạc nhiên của Chúa Giê-xu đối với môn đệ và dân chúng thời bấy giờ. Bởi trong mắt dân chúng thời ấy, thầy thông giáo và người Pha-ri-si là những mẫu mực trong tiêu chuẩn đạo đức. Họ là những người tinh thông về luật pháp Môi-se và tuân giữ nghiêm nhặt mọi luật lệ. Thế nhưng thật ngạc nhiên khi Chúa Giê-xu nói với những người đi theo Ngài rằng sự công bình của các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si không đủ tiêu chuẩn để vào Nước Thiên Đàng.


Với Chúa Giê-xu, tiêu chuẩn của một công dân Thiên Quốc không chỉ là tuân thủ những việc làm theo luật pháp cách máy móc nhằm đối phó với người trần mắt thịt, nhưng điều quan trọng hơn là giữ được nếp sống đạo trong cuộc sống thường ngày. Những người theo Chúa không trở nên công bình hơn vì họ tuân thủ điều răn không giết người, nhưng Chúa dạy họ phải loại trừ thái độ giận và lòng hận thù, vì khi nuôi dưỡng lòng hận thù là xem như đã phạm tội giết người trong tư tưởng. Cũng không phải dâng đầy đủ các của lễ lên cho Chúa là đủ, nhưng Chúa sẽ rất vui lòng khi họ dám đối diện với mối bất hòa giữa mình và anh chị em mình, tìm cách để hòa giải mâu thuẫn đó trước khi tìm đến Chúa. Khi đời sống của người đi theo Chúa sống đúng với tinh thần chứ không phải là hình thức của luật pháp, thì việc tuân giữ luật pháp mới trở nên có giá trị, và qua đó Danh Chúa được bày tỏ cho những người chung quanh.


Chúng ta có thể dễ dàng tuyên xưng Đức Chúa Trời là tình yêu thương, chúng ta cũng có thể dễ dàng trao tặng cho người khác điều gì đó để bày tỏ tình yêu thương, nhưng thật không dễ dàng để có thể sống nếp sống yêu thương người khác đúng theo Lời Chúa dạy, nhất là với những người đã từng gây tổn thương cho mình. Điều này cho thấy, điều khó nhất của niềm tin Cơ Đốc không phải là tuân theo những điều răn cách máy móc để đối phó với con người, nhưng là vừa tuân theo điều răn của Chúa và vừa sống với những điều ấy trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Hãy sống hợp nhất và trọn vẹn bày tỏ những điều chúng ta tin nơi Chúa, những điều chúng ta nói về Chúa, và những điều chúng ta sống cho Chúa.


Bạn nhận xét nếp sống đạo của mình thế nào? Đâu là điều Chúa muốn bạn thay đổi?


Lạy Chúa, là Đấng đã kêu gọi con trở thành những công dân Thiên Quốc. Xin giúp con mỗi ngày mạnh dạn bước đi theo tiêu chuẩn của một công dân Thiên Quốc, mạnh dạn từ bỏ cái tôi để có thể sống chân thật với Chúa và với người.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

75 views

Recent Posts

See All

VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page