top of page
VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Truyền rao Phúc Âm, gây dựng niềm tin cho người Việt khắp thế giới

12-19 Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép


 

Câu gốc: “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến” (Phi-líp 4:8).


Câu hỏi suy ngẫm: Điều trái phép là những điều nào? Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép biểu hiện ra sao? Vì sao tình yêu thương thật lại không làm điều trái phép? Bạn thể hiện tình yêu không làm điều trái phép như thế nào?


“Điều trái phép” trong nguyên văn Hy Lạp có nghĩa là “cư xử không phải phép, hành động vô đạo đức.” Trước khi giới thiệu với các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô con đường tốt lành hơn, Sứ đồ Phao-lô đã lần lượt giảng giải theo như điều răn của Đức Chúa Trời, cho thấy những việc làm trái phép là những việc không nên thực hiện trong cộng đồng Cơ Đốc, như việc ép không được cưới gả (7:36), việc phụ nữ nên trùm đầu trong khi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, đàn ông không nên để tóc dài (11:13-16), không nên lấn lướt người lân cận (Ê-sai 3:5), v.v… Tình yêu thương không làm điều trái phép giúp chúng ta có cách cư xử đứng đắn, đạo đức, và lịch thiệp với nhau.


Tình yêu thương thật là rào cản ngăn chặn những cách hành xử không đúng đắn trong mối liên hệ giữa người với người. Bởi vì trong bất kỳ một môi trường nào, khi có tình yêu thương thật hiện diện thì mỗi cá nhân sẽ có mong muốn đem đến điều tốt lành, hạnh phúc cho người khác, lúc đó những việc làm trái phép tự nhiên bị đẩy lùi, thay vào đó là những cách cư xử đạo đức, đúng đắn, và tôn trọng lẫn nhau. Chính vì thế, nguyên nhân sâu xa cho những điều rối loạn xảy ra giữa vòng các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô là vì họ thiếu tình yêu thương thật, cho nên những điều trái phép dẫn đến sự phân rẽ sâu sắc, như dâm loạn khi trong vòng họ có người đã lấy vợ kế của cha mình (5:1), gian lận lừa dối lẫn nhau, đem nhau ra kiện tụng tại tòa án (6:1-8), ăn của cúng thần tượng trong miếu thờ tà thần làm cho những anh chị em có lương tâm yếu đuối bị vấp phạm (8:1-13) v.v…


Trong cuộc sống, nếu không có tình yêu thương thật chúng ta sẽ tự cho phép mình nói năng thô lỗ, thiếu tôn trọng người lân cận, và cũng chẳng có điều gì cản ngăn cho những tư tưởng, hành vi và việc làm trái phép của chúng ta. Yêu thương người khác giúp chúng ta nỗ lực tìm kiếm những điều thiện lành mà đeo đuổi để đem lại lợi ích cho nhau như lời dạy của Sứ đồ Phao-lô, đó là những điều chân thật, điều đáng tôn, điều công bình, điều thánh sạch, điều đáng yêu chuộng, điều có tiếng tốt, điều có nhân đức đáng khen (Phi-líp 4:8).


Điều gì giúp bạn dừng ngay lại để không nghĩ, không nói, không làm những việc làm trái phép?


Tạ ơn Chúa vì con được học biết sâu sắc hơn những biểu hiện của tình yêu thương, xin cho con đầy dẫy tình yêu của Ngài để một lòng đeo đuổi những điều tốt lành, và ngăn con không làm điều trái phép gây tổn thương anh chị em cùng đức tin, và gây chia rẽ trong Hội Thánh Chúa.


(c) 2020 Văn Phẩm Nguồn Sống. Used by permission.

30 views

Recent Posts

See All

コメント


VĂN PHẨM NGUỒN SỐNG

Địa Chỉ Văn Phòng

1100 North Paradise Street

Anaheim, CA 92806 USA

Địa Chỉ Hộp Thư

PO Box 4568

Anaheim, CA 92803-4568 USA

  • Facebook Social Icon

Liên Kết

Bản đồ trang Web

Lượt Khách

bottom of page